Godert van der Poel

Godert van der Poel RA is voormalig chief audit executive Siemens Energy AG, cfo Siemens Nederland NV en oud-partner PwC. Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven. Met dank aan Johan Scheffe, Fred Go en Ronald van Remoortere voor hun commentaar op conceptversies.