Olof Bik

Olof Bik

Prof. dr. Olof Bik RA is directeur van de Accountancy Programma's en professor Behavioral Research in Auditing aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij is daarnaast lid van het dagelijks bestuur van de Foundation for Auditing Research (FAR).

Opinie

Herijking Nederlandse accountantsopleiding

Nederlandse accountantsopleidingen moeten worden herijkt. De aanstormende generatie accountants moet beter worden geëquipeerd. Dat is nodig om in de complexer wordende wereld de hooggespannen verwachtingen van de samenleving te begrijpen, te bespreken en waar te maken. Onderwijs op andere dan louter monetaire waarden, meer aandacht voor gedrag en nieuwe controletechnieken en meer interactie tussen praktijk en wetenschap is het devies.

x 0 0 0 Olof Bik Peter Eimers