Ted Verkade

Na alle commotie rondom zijn kandidaat-voorzitterschap van de NBA geeft Ted Verkade daar ook zijn persoonlijke visie op.

Discussie Column

Persoonlijke noot

Plotseling dook er een brief op. Een journalist van het FD die veel van deze zaak weet, meent dat ik daarin onware beweringen heb gedaan en meldt dat hij nog diezelfde dag iets gaat publiceren. Hij vraagt de NBA om een reactie. Ik heb geen herinnering aan de brief, het is ruim zes jaar geleden, en doe navraag bij BTB. Men vertelt mij dat de zaak nog onder de rechter is en herinnert mij aan mijn contractuele geheimhoudingsplicht die ook na mijn uittreden in 2015 voortduurt. Ik kan en mag niet inhoudelijk op deze zaak reageren. Ik respecteer de gemaakte contractuele afspraken en we hebben natuurlijk ook gewoon het fundamentele beginsel van vertrouwelijkheid.

Inmiddels weet ik iets meer; de brief volgde op een formele aansprakelijkstelling en dan is het gebruikelijk dat je de aansprakelijkheid gemotiveerd afwijst. Ik heb de ontwikkelingen in deze zaak niet meer gevolgd, maar ben zelf even gaan googelen en vond een latere uitspraak van de rechtbank waaruit blijkt dat het heel genuanceerd lag. Wat ik daar las wist ik op het moment dat het mij gevraagd werd niet, het was ook van ver na mijn vertrek bij BTB. Maar de FD-journalist die de zaak veel beter kent, moet dat toch ook geweten hebben. Het is een uit zijn context gehaalde brief.

De NBA heeft in haar reactie gezegd dat iedereen met ervaring krasjes heeft. Good judgment comes from experience, and experience comes from bad judgment. Toen ik net in Londen was begonnen, evalueerde ik op eenzame avonden mijn werkdag en keek wat ik goed had gedaan en wat niet. Ik leerde er veel van en na verloop van tijd was de score 90 procent. Dat gaf veel voldoening bij mij, maar ook veel tevredenheid en waardering bij de organisatie. Zou je alleen de fouten van een hele maand op een rij zetten, dan gaf dat uiteraard een teleurstellend beeld. Alleen door naar het totale plaatje te kijken kun je een goed oordeel geven. Met een 8 gemiddeld slaag je cum laude.

Ik zeg dit allemaal niet om de schuld bij de media te leggen, ik weet hoe dit soort dingen werken. Er is een veel bredere maatschappelijke ontwikkeling, waarbij iedereen over alles een mening moet hebben en er zijn vaak maar twee smaken: voor of tegen. De standpunten verharden en de bereidheid om elkaar in het midden te vinden neemt af. Op mijn eigen kantoor in Londen kon er niet meer over brexit worden gesproken omdat de emoties tussen de staf onderling te hoog opliepen. Via media en sociale media kun je standpunten en meningen delen, maar het is bijna onmogelijk om een dialoog aan te gaan. En dat is wel broodnodig om als samenleving verder te komen.

Dat geldt net zo goed voor de NBA. Ik vind dat onder het uitstekende voorzitterschap van Marco van der Vegte de NBA haar relaties met stakeholders enorm heeft verbeterd door de dialoog aan te gaan en met respect voor en vertrouwen in elkaar naar oplossingen te zoeken. Er is de komende jaren nog veel werk te verzetten en er zijn nog vele lastige thema's die opgelost moeten worden. En dat doe je niet door de verschillen uit te vergroten, maar door te vertrekken vanuit hetgeen waarover je wél consensus hebt. Met respect voor elkaar kun je dan de resterende verschillen van inzicht bespreekbaar maken en oplossen. Het is de enige manier om vooruit te komen. In ons internationale netwerk gaat het net zo en noemen we het progressive dialogue.

Waarom heb ik gesolliciteerd op de functie van voorzitter? Na een lange carrière waarin het accountantsberoep mij veel voorspoed heeft gebracht, voelde ik een morele plicht om iets terug te doen voor het beroep. Dat was mijn drijfveer om mij kandidaat te stellen. Ik heb jarenlang met voormalige AICPA-voorzitters gewerkt en wist dat dit geen gemakkelijke functie is.  Dat wordt ook onderstreept door het feit dat zich slechts vijf kandidaten bij Ebbinge hebben gemeld. Het gaat niet alleen om kwaliteit en ervaring, maar ook en vooral om moed en de bereidheid het risico te accepteren dat je op enig moment onder vuur komt te liggen of wordt afgeserveerd.

Het was al uitermate moeilijk om iemand te vinden die dit wilde doen en het is er nu bepaald niet makkelijker op geworden. Wat enorm zou helpen is als binnen de beroepsgroep de rijen worden gesloten en de nieuwe voorzitter - wie dat ook wordt-  vanuit een basis van breed gedragen vertrouwen kan werken aan het vergroten van consensus. Laten we stoppen met achterhoedegevechten die veel energie kosten en nergens toe leiden. Reik elkaar de hand en trek samen op. Dan kan de NBA snel heel veel bereiken, want er zijn vele goede en creatieve ideeën in onze beroepsgroep die we, door met elkaar in gesprek te gaan en door elkaar te inspireren, kunnen omzetten in een vernieuwende en verfrissende weg voorwaarts. Dat is wat ik voor ogen had, als het mij was gegund.

Ik denk niet dat de NBA, Ebbinge of mijzelf iets te verwijten valt over hoe dit traject is gelopen. Het is gewoon een ongelukkige en niet te voorziene samenloop van omstandigheden. Ik hoop dat de NBA snel een nieuwe kandidaat voor het voorzitterschap vindt en wil degenen die over de kwaliteiten en ervaring beschikken om deze moeilijke positie te vervullen, aanmoedigen om hun verantwoordelijkheid te nemen en naar voren te stappen.

Tot slot wil ik iedereen hartelijk bedanken die mij in deze moeilijke dagen een hart onder de riem heeft gestoken, het publiekelijk voor mij heeft opgenomen of op een andere manier steun heeft betuigd. Ik was overweldigd door jullie hartverwarmende reacties, die mij hebben doen beseffen dat ik integriteit nog steeds met een hoofdletter mag schrijven.

Wat vindt u van deze column?

Reageer

Ted Verkade is ceo van Baker Tilly International.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.