Liane Vlaskamp

Genoeg werk aan de winkel voor het accountantsberoep, aldus NBA-algemeen directeur Liane Vlaskamp na haar eerste zes maanden bij de beroepsorganisatie.

Discussie Column

Een wereld, duizend meningen… een reis van zes maanden

Zes maanden ben ik nu onderweg op kennismakingsreis, in een beroepsgroep waarvan ik als beroepsuitoefenaar en accountant in business zelf onderdeel uitmaak. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik als accountant in business op afstand stond van de ontwikkelingen die het beroep en dan met name de mkb-accountant of openbaar accountant doormaakte. De kennismakingsreis is derhalve welkom, verrijkend en ik bewonder het doorzettingsvermogen van velen. Maar bij tijd en wijle verwonder ik mij.

De afgelopen maanden luisterde ik naar verhalen over opzet, bestaan en werking van het openbare beroep, trof ik gepassioneerde collega's die vertelden over de mkb-accountant en mocht ik vanuit mijn eigen ervaring aanreiken dat de informatieketen toch echt start in het bedrijf en je daar diverse functionarissen, onder wie ook accountants, hebt die de basis leggen en waarde toevoegen aan die informatieketen. Met grote loyaliteit voor het beroep gaan beroepsgenoten moedig voorwaarts.

Maar het is niet genoeg qua tempo en mate van verandering, zo lieten de kwartiermakers aangesteld door het ministerie van Financiën weten. Het is niet genoeg als je kijkt naar de teleurstellende instroom vanuit het onderwijs en de collega's die het openbare beroep verlaten. Het is niet genoeg als je kijkt naar het tempo van digitalisering en de snelheid waarmee duurzaamheidsverslaglegging wordt geïntroduceerd. Is het overleggen, het uitwisselen van duizenden meningen, het polderen en uitkomsten vastleggen in woorden nog passend, of is er iets anders nodig in de wijze waarop wij werken? Hoe moedig zijn accountants om onzekerheid te omarmen, de omgeving daar in mee te nemen, echt te gaan voor de hoognodige aanpassing van het accountantsberoep en daarin stappen te zetten?

Ik stond regelmatig voor de kenmerkende oranje NBA-muur, nadat ik nieuwe beroepsgenoten het diploma had uitgereikt. Ik verwonder mij over het lage percentage vrouwen dat ik daarbij verwelkomde. Gelukkig zijn de instroomcijfers fors gestegen ten opzichte van ruim dertig jaar geleden, toen ik in deze beroepsgroep startte. Maar als we in dit tempo doorgaan, duurt het nog decennia voordat we werk hebben gemaakt van het werven van dit arbeidspotentieel en een 50/50-verdeling hebben bereikt. Voor elke lezer van deze column is er werk aan de winkel, want dit vraagt ook stoppen met polderen en om het aanpassen van eigen gedrag, werkwijze en organisatiecultuur.

Dit brengt mij bij de titel boven deze column, 'Een wereld, duizend meningen ... een reis van zes maanden'. Ik werd geïnspireerd door de titel van Internationale Vrouwendag op vrijdag 8 maart: 'Een wereld, duizend vrouwen'. Al meer dan een eeuw strijden vrouwen wereldwijd moedig voor verandering. Soms gingen ze grote stappen vooruit, soms trotseerden ze de onzekerheid en bereikten ze niet veel en soms stortte het gebouwde kaartenhuis weer in elkaar. Maar ze gingen moedig voorwaarts en doen dat nog elke dag, op weg naar een gelijkwaardige plek in deze wereld en het verkrijgen van gelijke rechten.

Laat Internationale Vrouwendag een inspiratie zijn voor alle accountants om de uitdagingen in het accountantsberoep op te pakken. Wie slaat met mij en met de NBA de handen ineen om duizenden meningen bijeen te brengen, een uitdagende en onzekere stap te zetten en oude gewoontes van ons af te schudden, in het aanpassen van het beroepsprofiel en de daaruit voortvloeiende aanpassingen op velerlei gebied? Doe mee en kom naar de verenigingsconferentie van de NBA, voorafgaand aan de ledenvergadering op 10 juni 2024.

Wat vindt u van deze column?

Reageer

Liane Vlaskamp is algemeen directeur van de NBA.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.