Feiten en cijfers

Beloningsonderzoek

Het Accountancy Beloningsonderzoek, bij de laatste editie omgedoopt tot 'Accountancy Werk 2019', werd van 2005 tot en met 2019 uitgevoerd door Accountant en Alterim, in samenwerking met de NBA.

Accountancy Werk 2019

Vrijdag 15 november 2019 is de vijftiende editie 'Accountancy Werk 2019', voorheen bekend als het Accountancy Beloningsonderzoek, verschenen. Deze editie is de laatste in de reeks beloningsonderzoeken, die begon in 2005 als bijlage bij het maandblad 'de Accountant'.

Bewust is deze laatste editie nog wel omgedoopt, want de titel 'Beloningsonderzoek' werd als te beperkt ervaren. Doel was en is om meer te bieden dan alleen een aantal tabellen met salarissen en de verschillen daarin tussen de diverse ledengroepen van de NBA. Het onderzoek gaat over beloning, maar ook over andere arbeidsvoorwaarden, tevredenheid met de functie, ambitie om van werkkring te veranderen, de balans tussen werk en privé en meer.

Aan het onderzoek hebben dit jaar zo'n 1450 respondenten meegewerkt. Ruim 47 procent daarvan is nog bezig met de studie voor het accountantsberoep.

» Download 'Accountancy Werk 2019'

Beloningsonderzoek 2018

De krapte op de arbeidsmarkt vertaalt zich in een betere beloning van (aankomend) accountants. Op assistentniveau zijn de salarissen duidelijk gestegen ten opzichte van 2017. Ook partners verdienen beter dan voorheen. Dat blijkt uit de editie 2018 van het Accountancy Beloningsonderzoek.

Interne accountants en accountants in business zijn over de hele linie het meest tevreden met hun werk. Beide groepen scoren ruim boven de zeventig procent 'tevreden of zeer tevreden'. Bij de openbare accountants is dat ruim vijftig procent. De balans tussen werk en privé wordt regelmatig genoemd als reden om het openbare beroep te verlaten.

De arbeidsvoorwaarden in de openbare praktijk zijn tegelijk het meest riant. De salarissen zijn hoger en ook het pakket secundaire arbeidsvoorwaarden is uitgebreider dan bij de andere ledengroepen.

Voor accountants in overheidsdienst ligt het salaris lager dan voor de andere groepen. Desondanks blijken overheidsaccountants het meest honkvast.

De uitkomsten van het Beloningsonderzoek zijn gebaseerd op ruim 2.400 ingevulde vragenlijsten. In totaal werkt ruim 70 procent van alle respondenten in het openbare beroep.

» Download het Beloningsonderzoek 2018

Beloningsonderzoek 2017

De arbeidsmarkt voor accountants staat flink onder druk, zo blijkt uit tal van publicaties. Ondanks de steeds verdergaande digitalisering lijkt er meer behoefte aan accountants dan ooit tevoren. Door gebrek aan capaciteit trekken kantoren zich noodgedwongen terug uit sommige markten, zoals bij gemeenten en woningcorporaties het geval is.

Het accountantsvak wordt ondertussen geplaagd door kritische rapporten van toezichthouder AFM en berichten in de media over de kwaliteit van de (openbare) beroepsuitoefening. Dat maakt studenten huiverig en zo wordt talent op termijn nog schaarser. Dat vertaalt zich in dit onderzoek overigens nog niet in duidelijk hogere salarissen.

» Download het Beloningsonderzoek 2017

Beloningsonderzoek 2016

Het voorzichtige herstel in de accountancy, waarover vorig jaar werd bericht, zet zich inmiddels stevig door. De schaarste op de arbeidsmarkt groeit, kantoren spreken over een war for talent. Dat vertaalt zich in hogere salarissen en meer optimisme over de toekomstige inkomensontwikkeling.

Tegelijk schetsen de visionairs in en om het beroep een snelle verandering, niet alleen in de administratieve dienstverlening en de samenstelpraktijk, maar ook in de audit. Digitalisering van processen neemt een snelle vlucht, big data is het toverwoord. Is de accountant straks vooral een data-analist? En wat doet dat met het salaris?

» Download het Beloningsonderzoek 2016

Beloningsonderzoek 2015

De accountancy ondervond de afgelopen jaren de gevolgen van de economische crisis. Salarissen stegen minder dan voorheen en daalden soms zelfs. De resultaten van het Accountancy Beloningsonderzoek 2015 wijzen er op dat de weg omhoog weer in zicht is.

» Lees het artikel 'De crisis voorbij?' 
» Download het Beloningsonderzoek 2015

Beloningsonderzoek 2014

Voor het tweede achtereenvolgende jaar groeien salarissen van openbaar accountants niet sneller dan die in andere accountantssectoren. Economische tegenwind en structurele veranderingen lijken de ontwikkeling van inkomens en arbeidsvoorwaarden blijvend te beïnvloeden. Dat blijkt uit het tiende Accountancy Beloningsonderzoek.

» Download het artikel 'Pas op de plaats' (Accountant, oktober 2014)
» Download het Beloningsonderzoek 2014

Beloningsonderzoek 2013

De economische crisis werpt aanhoudend zijn schaduw over de accountantsbranche. Vooral in de vorm van verminderde doorstroommogelijkheden. De basissalarissen bleven dit jaar relatief ongedeerd maar betaling van overwerk lijkt definitief voorbij. Dat blijkt uit de negende editie van het Accountancy Beloningsonderzoek.

» Download het artikel 'Crisis verdiept' (Accountant, oktober 2013)
» Download het Beloningsonderzoek 2013

Beloningsonderzoek 2012

De economische crisis raakt ook de beloningen in de accountantssector. Van een daadwerkelijke salarisdaling is geen sprake, maar zowel de stijgingen in het afgelopen jaar als de verwachtingen voor komende jaren zijn veel bescheidener dan voorheen.

» Download het artikel 'Crisis raakt hele sector' (Accountant, oktober 2012)
» Download het Beloningsonderzoek 2012

Beloningsonderzoek 2011

In hoeverre verschillen beloning, carrièreverloop, wensen en verwachtingen van AA's en RA's? Editie 2011 van het Accountancy Beloningsonderzoek maakt die vergelijking voor het eerst mogelijk. Beeld van een jaar waarin de economische conjunctuur vooral de partnerinkomens raakte.

» Download het artikel 'Partnerinkomens onder druk' (Accountant, oktober 2011)
» Download het Beloningsonderzoek 2011

Beloningsonderzoek 2010

Onder invloed van de economische crisis lijkt het 'schaarste-effect' op de accountantssalarissen uitgewerkt. Ze stijgen nog wel maar duidelijk minder dan voorheen. Ook de tevredenheid over het totale arbeidsvoorwaardenpakket daalt. Niettemin kijken veruit de meeste accountants met vertrouwen naar de toekomst. Dat blijkt uit het Accountancy Beloningsonderzoek 2010.

» Download het artikel 'Crisiseffecten werken door' ('de Accountant',oktober 2010)
» Download het Beloningsonderzoek 2010

Beloningsonderzoek 2009

Accountants doen het nog steeds goed op de arbeidsmarkt en de tevredenheid blijft hoog. Toch zijn forse salarisstijgingen en variabele beloningen iets minder vanzelfsprekend, worden leaseauto's net iets minder verstrekt en lijkt jobhoppen iets minder urgent. Dat blijkt uit het Accountancy Beloningsonderzoek 2009.

» Download het artikel 'Bescheiden crisiseffecten' ('de Accountant', oktober 2009)
» Download het Beloningsonderzoek 2009

Beloningsonderzoek 2008

Variabel belonen rukt op, het ambitieverschil tussen mannen en vrouwen groeit en de werk- privébalans blijft de belangrijkste vertrekreden voor openbaar accountants. Wel wordt de cultuur rond deeltijd voorzichtig iets liberaler. Dat, en meer, blijkt uit editie 2008 van het Accountancy Beloningsonderzoek.

» Download het artikel 'Financieel niks te klagen' ('de Accountant', oktober 2008)
» Download het artikel 'Studenten over werkweken en ambitie' ('de Accountant, november 2008)
» Download het Beloningsonderzoek 2008

Beloningsonderzoek 2007

Editie 2007 van het Accountancy Beloningsonderzoek schetst een gemengd beeld. Enerzijds voorspoed en optimisme over de materiële kant. Maar anderzijds aanhoudende zorgen over werkdruk en de balans werk-privé. Vooral in het openbaar beroep, en met name in de middenfuncties.

» Download het artikel 'Salarissen stijgen, werkdruk knelt' ('de Accountant', oktober 2007)
» Download het Beloningsonderzoek 2007

Beloningsonderzoek 2006

De inkomens van openbaar accountants stijgen sterker dan die van interne en overheidsaccountants en RA's in het bedrijfsleven. Maar de onvrede over de balans werk-privé blijft er een groot en groeiend probleem. Het sterkst bij de grotere kantoren, en vooral op het middenniveau.

» Download het artikel 'Werkdruk is kernprobleem' ('de Accountant', oktober 2006)
» Download het Beloningsonderzoek 2006

Beloningsonderzoek 2005

Veruit de meeste openbaar accountants zijn redelijk tot zeer tevreden met hun arbeidsvoorwaarden. Toch overweegt eenderde het beroep binnen vijf jaar te verlaten. Enkele highlights uit het Accountancy Beloningsonderzoek.

» Download het artikel 'Accountancy Beloningsonderzoek 2005' ('de Accountant', oktober 2005)
» Download het Beloningsonderzoek 2005

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.