Magazine

Wanneer is het vertrouwen hersteld?

Op 22 juni 2015 koos u mij tot voorzitter van de NBA. Meestal heb je aan het begin wel in je hoofd wat je wil bereiken. Vorig jaar droomde ik over de toekomst van ons beroep. Wanneer zou het vertrouwen zijn hersteld?

Dit artikel is verschenen in Accountant Q1, 2016

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

Wij zijn als bestuur aan de slag gegaan. Vertrouwen herstel je door hard te werken. Het was zonneklaar dat wij de 53 maatregelen uit In het Publiek Belang eff ectief moesten maken voor de gehele sector. Ik ben trots hoe de sector daadwerkelijk resultaat boekt in verandering. Wij gaan dit met elkaar naar de finish brengen.

Maar er moest meer gebeuren. Het beroep moet weer perspectief krijgen. Ik zit nu bijna 33 jaar in het beroep en oefen dat nog altijd met veel plezier uit. En ik zie talloze collega's met eenzelfde beleving het beroep uitoefenen. Ik neem ook vermoeidheid en soms irritatie waar. Over het verdedigen van de relevantie en of wij het beroep goed uitoefenen.

Bij een relevant beroep hoort een kritisch publiek, inclusief toezichthouder. Wij kunnen echter zelf ons perspectief voor de toekomst bepalen: de accountant 2.0 vormen. Daarmee starten wij dit voorjaar. Sectorbreed. En met inbreng van een ieder. Ik doe vooral een beroep op jonge accountants om je eigen toekomst mee te bepalen. Inspiratie voor een nieuw perspectief halen wij ook op bij gebruikers van ons werk: het maatschappelijk verkeer. Ook daaraan besteden wij ruime aandacht in onze toekomstschets.

De droom is nog niet af! De trap veeg je schoon door bovenaan te beginnen. Dat was de drijfveer om naar de aansturing van de NBA te kijken. Uit de enquête van zomer 2015 blijkt dat leden meer betrokken willen zijn in besluitvorming, meer gehoord willen worden. De maatschappelijke stem prominenter willen horen in de aansturing van de NBA. Zelf brengen wij in dat wij slagvaardiger en beter willen zijn in onze besluit- en opinievorming. Na de zomerenquête en twee brede denksessies met inbreng vanuit de gehele sector en vanuit belangrijke stakeholders, hebben bestuur en bureau voor de NBA een nieuw aansturingsmodel ontworpen dat wij graag aan u voorleggen.

De Ledenvergadering blijft het hoogste orgaan. Door digitalisering willen wij het leden makkelijker maken om te stemmen en vergaderingen bij te wonen. Met de introductie van een Ledenraad geven wij leden directe invloed op het beleid van het bestuur. De ledenraad zal de Ledenvergadering adviseren over belangrijke besluiten.

Door het bestuur te verkleinen tot zeven personen verhogen wij de slagvaardigheid. Belangrijker vinden wij de toetreding van drie niet-accountants. Maatschappelijke verankering bereiken wij verder door een stakeholderspanel te introduceren. Dat staat ter beschikking van ALV, ledenraad en bestuur, in een adviserende rol. Wij zijn een publiekrechtelijke organisatie. Onze titel is wettelijk verankerd. Dat betekent wel dat dit soort voorstellen zorgvuldig moeten worden vastgelegd in verordeningen en in wetgeving. Dat kost tijd. Wij doen ons best daar, na acceptatie door de ALV, snel invulling aan te geven. Met uw steun wil het bestuur van de NBA de droom van hersteld vertrouwen werkelijkheid laten worden. Voor huidige collega's, om hun plezier in het beroep te vergroten. Maar eigenlijk nog meer voor toekomstige collega's, om hen vol overtuiging voor ons prachtige beroep te laten kiezen.

Pieter Jongstra is voorzitter van de NBA.

Pieter Jongstra RA was van 22 juni 2015 tot en met 19 juni 2018 voorzitter van de NBA. Jongstra was partner van EY en was van 2009 tot 2013 ceo van EY Nederland. Momenteel is hij commissaris bij APG.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.