Magazine

NBA nieuws

Raad voor Toezicht: aantal kantoren nog onvoldoende bekend met regelgeving - Kristal-event over twintig jaar mvo in Nederland - Eed vanaf de andere kant van de planeet - Portret Brenda Westra siert naar haar genoemde foyer.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 6, 2020

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

Raad voor Toezicht: aantal kantoren nog onvoldoende bekend met regelgeving

Een aantal accountantskantoren is nog onvoldoende bekend met relevante regelgeving of past die niet goed toe. Daarbij gaat het om de NVKS, Wwft, NV COS en NVPE. Dat meldt de Raad voor Toezicht van de NBA in haar jaarverslag over toetsingsjaar 2019.

De Raad voor Toezicht en de SRA hebben dit jaar samen 55 accountantskantoren met een Wta-vergunning getoetst. Daarvan voldeed 58 procent (32 kantoren) aan de gestelde eisen. Ruim 42 procent (23 kantoren) voldeed op belangrijke onderdelen nog niet. Na een verbetertraject worden zij opnieuw getoetst. Van de elf Wta-kantoren die dit jaar een hertoetsing kregen, voldeden er zes. De raad had aan het eind van het verslagjaar nog negen (her)toetsingen onderhanden.

Kantoren zonder Wta-vergunning
In het verslagjaar toetsten de raad en de SRA ook 217 accountantskantoren zonder Wta-vergunning. Daarvan voldeed 68 procent (148) aan de eisen; 30 procent voldeed op belangrijke onderdelen nog niet. Het percentage kantoren (NBA-domein) dat na hertoetsing een voldoende krijgt, ligt ook dit jaar ruim boven de tachtig procent.

Vanwege de coronacrisis is de raad pas in september van dit jaar gestart met de toetsingen voor het toetsingsjaar 2020. Daarnaast wordt gekeken naar de toekomstige inrichting van het toezicht, gelet op de aanbevelingen van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA).

Studenten in Vitamine A-podcast: 'Challenge de status quo'

De jonge generatie accountants durft vaker de status quo te ‘challengen’, stelden accountancystudenten Jochem Beemster, Gijs de Bra en Matthijs Bredenoord recent in Vitamine-A, de podcast voor accountants.

De studenten, alle drie bezig met hun postmaster accountancy aan de UvA, spraken met Vitamine A-host Sven Budding naar aanleiding van hun eerdere column in het FD. Die schreven zij als reactie op een interview met kwartiermakers Marlies de Vries en Chris Fonteijn. In de column gaven zij aan binnen het accountantsberoep meer openheid te ervaren dan sommigen menen. De drie studenten roepen jonge collega’s om moed te tonen, de discussie aan te gaan en de frisse blik te behouden.

Beluisteren van de Vitamine A-podcast kan via Spotify of Apple Podcasts. Alle afleveringen zijn ook terug te luisteren via Accountant.nl.

PE-inhaal-verplichting over 2020 loopt tot medio 2021

NBA-leden voor wie over 2020 nog de oude PE-systematiek geldt, krijgen tot en met 30 juni 2021 de gelegenheid om te voldoen aan de PE-verplichting 2020.

Met name openbaar accountants dreigden in de laatste weken van 2020 door de coronamaatregelen in de problemen te komen bij het behalen van de vereiste twintig gecertificeerde PE-uren. Door nu al een inhaalperiode vast te stellen, verwacht het bestuur leden en cursusaanbieders voldoende mogelijkheid te bieden om de PE-verplichting over 2020 op correcte wijze af te ronden.

Voor iedere accountant geldt met ingang van 2021 de nieuwe PE-systematiek, waarin de PE-verplichting wordt verantwoord via een PE-portfolio. Ook accountants met een inhaalverplichting moeten tijdig aandacht besteden aan het opstellen van het plan van aanpak van het PE-portfolio en dit plan in het eerste kwartaal van 2021 afronden.
Meer informatie over de nieuwe PE-systematiek is te vinden op nba.nl/pe2019.

Kristal-event over twintig jaar mvo in Nederland

Welke stappen heeft het Nederlandse bedrijfsleven de afgelopen twintig jaar gezet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen? Die vraag stond centraal tijdens het online Kristal-event 2020.

Deze maand is het twintig jaar geleden dat de Sociaal Economische Raad (SER) het adviesrapport ‘De Winst van Waarden’ uitbracht. Dat wordt gezien als startpunt voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in Nederland. Waar staan we twintig jaar later, tijdens de coronacrisis? Hoe transparant zijn bedrijven over hun mvo-prestaties als ze bezig zijn te overleven? En welke lessen kunnen zij trekken voor hun strategie en bedrijfsvoering uit mondiale uitdagingen als deze pandemie?

Die vragen kwamen aan de orde tijdens het online Kristalevent, op 17 november georganiseerd vanuit de Glazen Zaal in Den Haag en online bijgewoond door zo’n vierhonderd belangstellenden. Vanwege de coronacrisis verving het online event dit jaar de jaarlijkse Kristalprijsuitreiking. Staatssecretaris Mona Keijzer van EZK gaf een compliment aan de Transparantiebenchmark, de ranglijst die de basis vormt voor de Kristalprijs voor het beste mvo-jaarverslag. “Door de bijdrage aan maatschappelijk verantwoord ondernemen inzichtelijk te maken, stimuleert de Transparantiebenchmark Nederlandse bedrijven om een grotere maatschappelijke meerwaarde te leveren.”

Rapportage
NBA-voorzitter Marco van der Vegte gaf aan dat bedrijven meer de dialoog aangaan met hun accountant over de gevolgen op de bedrijfsvoering. “Wat startte als een gezondheidsrisico, heeft snel geleid tot grote onzekerheden, met impact op de operatie en financiële stabiliteit van een groot aantal ondernemingen en iedereen die daarvan afhankelijk is.” Belangrijk is dat ondernemingen de gevolgen van de coronacrisis goed uiteenzetten in de jaarverslaggeving over 2020, aldus de NBA-voorzitter. De accountant moet “toetsen of het eerlijke verhaal wordt toegelicht”. Tegelijk is de rol van de externe accountant bij het duurzaamheidsverslag beperkter dan bij het financiële verslag.

Kristalprijs 2021
Elke twee jaar laat het ministerie van EZK de Transparantiebenchmark uitvoeren onder de vijfhonderd grootste bedrijven in Nederland. Het bedrijf met het meest transparante jaarverslag gaat naar huis met de Kristalprijs. De prijs wordt door EZK georganiseerd samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de NBA. Verwachting is dat de Kristalprijs volgend jaar november wel weer kan worden uitgereikt.

Eed vanaf de andere kant van de planeet

Vanwege het coronavirus leggen nieuwe accountants momenteel de beroepseed online af. Recent deed Nanda Herling dat ook; tien tijdszones en twee seizoenen verderop, vanuit Sydney.

Normaal ontvangen afgestudeerde accountants hun diploma tijdens een feestelijke bijeenkomst bij de NBA, waarbij ook de beroepseed wordt afgelegd. In 2019 kregen 719 jonge accountants zo hun diploma van de NBA. Door de coronaregels zijn dergelijke bijeenkomsten momenteel niet toegestaan. Nieuwe accountants leggen daarom de beroepseed af via Zoom.

Accountant Nanda Herling zat daarvoor om half twee ‘s nachts achter haar computer. Zij is inmiddels bijna drie jaar werkzaam voor Deloitte Sydney, waar zij ook het laatste deel van haar praktijkstage heeft afgerond.

“Hoewel ik een ceremonie stiekem wel heel leuk had gevonden, vind ik het geweldig dat dit tegenwoordig allemaal mogelijk is; zelfs als dit betekent dat ik om één uur ‘s nachts mijn bed uit moet. Mijn familie keek mee en ik vond het heel speciaal om het op deze manier toch te kunnen delen.”

NBA verzorgt gastlessen bij Impact Challenge

De NBA verzorgde dit najaar gastlessen aan middelbare scholen, universiteiten en hogescholen, als onderdeel van de NBA Impact Challenge, de voorlichtingscampagne over het accountantsberoep.

De gastlessen werden deels online en deels live in de klas gegeven, afhankelijk van de mogelijkheden en de maatregelen in verband met het coronavirus. Zo’n 2.500 deelnemers, verspreid over meer dan vijftig onderwijsinstellingen, mochten zo het accountantsberoep ervaren.

Op 8 december streden de acht beste teams van Nederland tegen elkaar in een online finale. Daarbij presenteerden zij hun adviezen aan een deskundige jury.

Ook in het voorjaar gaan de gastlessen verder. Meer over de NBA Impact Challenge is te vinden via de campagnewebsite nbaimpactchallenge.nl.

Algemene Ledenvergadering NBA weer online

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBA vond plaats op 14 december jl., opnieuw geheel online.

Tijdens de ledenvergadering kwamen onder andere de aanpassing van de governance, het jaarplan 2021 en de begroting 2021 aan de orde. Ook de benoeming van de plaatsvervangend voorzitter en een tijdelijke uitbreiding van het bestuur in 2021 stonden op de agenda.

In juni van dit jaar werd de NBA-ledenvergadering voor het eerst geheel online georganiseerd; dat kon dankzij tijdelijke wetgeving in verband met het coronavirus. De NBA is voorstander van een permanente oplossing om de ALV online te kunnen organiseren.

Meer informatie over de nieuwe inrichting van de NBA is te vinden via nba.nl/governance.

Portret Brenda Westra siert naar haar genoemde foyer

Een portret van ‘rebel-accountant’ Brenda Westra siert sinds enige tijd de foyer van de NBA in Amsterdam.

Op 15 oktober 2020 was het een jaar geleden dat de NBA de foyer van haar kantoor officieel vernoemde naar Brenda Westra. Bij die gelegenheid ontving de beroepsorganisatie symbolisch ook een nog te maken portret van Westra, namens de eerder door haarzelf in het leven geroepen stichting Future Finance. Het schilderij, gemaakt door kunstenares Marte Röling, heeft inmiddels een passende plaats gekregen in de foyer van de NBA. Door de jongste coronamaatregelen is het portret van Westra nog niet echt door velen te bewonderen, maar hopelijk wordt dat snel anders.

Met de Brenda Westra Foyer eert de NBA deze in oktober 2015 overleden vrouwelijke ‘rebel-accountant’; kritisch maar zeer betrokken bij het accountantsvak en een gepassioneerd voorvechtster van vernieuwing.

Fiscale eindejaarstips 2020

De NBA-uitgave ‘Eindejaarstips 2020’ bevat fiscale tips voor ondernemers, dga’s, werkgevers en werknemers, btw-tips en tips voor alle belastingplichtigen.

De uitgave is via nba.nl beschikbaar als pdf- en als Word-versie. Kantoren kunnen de Word-versie voorzien van eigen kantoorlogo en deze gebruiken bij de communicatie richting hun klanten.

In herinnering

Anton de Kom
(22 februari 1898-24 april 1945)

Bij een jubileumnummer past een bijzonder In memoriam. Anton de Kom werd in 1898 geboren in Paramaribo. 35 jaar eerder was Nederland een van de laatste landen die de slavernij afschafte; De Koms vader was nog in slavernij geboren.

Na de mulo behaalde De Kom het diploma boekhouden. In 1920 vertrok hij naar Nederland, waar hij assistent-accountant werd. In 1922 ging hij bij een adviesbureau in Den Haag werken, waar hij echter een jaar later wegens een reorganisatie werd ontslagen. Hij werkte kort als boekhouder voor de Hanze Bank en werd daarna vertegenwoordiger in koffie, thee en tabak voor de Haagse koffiebranderij Reuser en Smulders. Hier leerde hij zijn latere echtgenote kennen.

Na twaalf jaar keerde hij met zijn Haagse vrouw en jonge gezin in januari 1933 terug naar Paramaribo. Hij begon een adviesbureau op het erf van het huis van zijn ouders. Door de wereldwijde economische crisis was de situatie in Suriname erger geworden. De Kom legde bloot hoe de Nederlandse overheid de andere kant op keek als staatsbedrijven wurgcontracten met arbeiders afsloten. In Paramaribo documenteerde De Kom de klachten van slachtoffers van deze praktijken en steunde hun strijd voor behoorlijke behandeling.

Al in februari 1933 werd hij daarom opgepakt en in mei van dat jaar met zijn gezin verbannen naar Nederland. Het lukte hem in crisistijd niet om daar werk te vinden. In plaats daarvan werkte hij aan zijn boek Wij slaven van Suriname. Daarin legde hij verbanden tussen de slavernij en de structurele armoede die daarop volgde. De Kom werd zo meer schrijver, activist en verzetsstrijder dan accountant.

In de Tweede Wereldoorlog raakte De Kom betrokken bij de Nederlandse verzetsbeweging. In 1944 werd hij gearresteerd en vlak voor de bevrijding stierf hij aan tbc in een Duits kamp. In juni van dit jaar kreeg hij een plek in de Canon van Nederland. De Anton de Kom Universiteit van Suriname verzorgt een masteropleiding Accountancy.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.