Magazine

Op de stoel

'We willen leden themagericht helpen bij hun beroepsuitoefening' - 'De NBA is springlevend' - 'Samen werken aan een vitaal beroep'.

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 6, 2020

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel (pdf)
» Download het hele nummer (pdf)

‘We willen leden themagericht helpen bij hun beroepsuitoefening’

Monique Stulemeijer is manager Bedrijfsvoering bij de NBA.

“Ik geef sinds vorig jaar leiding aan de afdelingen Facilitair, IT, Financiën, HR en Het archief. Die samenvoeging is het gevolg van een transitie binnen de beroepsorganisatie. We hadden ledengroepen, daarvoor in de plaats komen faculties en communities, waardoor er meer multidisciplinair en themagericht zal worden gewerkt. Neem fraude: dat kun je belichten vanuit regelgeving, maar ook vanuit beroepsontwikkeling. Ook kun je een cursus geven hoe je fraude herkent. We willen al die verschillende invalshoeken samenvoegen, we steken er als het ware een saté-pen door, en bieden meer geïntegreerde ondersteuning.

Er komen vier faculties: Ethiek, Cultuur en Gedrag, Accounting en Reporting, Audit en Assurance en Business en Management. Binnen de faculties worden portfolio’s ontwikkeld en zal er onderzoek plaatsvinden. Leden kunnen dit weer gebruiken als input voor hun PE-portfolio.

Bij de communities organiseren leden zich rond een bepaald thema. We starten met drie communities, waaronder in ieder geval Planet Finance over duurzaamheid en Accounttech over technische ontwikkelingen. De communities kennen een lossere structuur dan de faculties.

Deze nieuwe opzet vraagt een andere ondersteuning vanuit het bureau. Het is mijn rol om hiervoor de komende tijd de juiste mensen op de juiste plek te zetten.”

‘De NBA is springlevend’

Erica Looren de Jong is hoofd Communicatie bij de NBA.

“Ik ben trots op mijn collega’s in dit lastige jaar. Er wordt vernieuwd en samengewerkt onder compleet andere omstandigheden. De NBA stelt ontwikkeling van medewerkers voorop en biedt volop kansen voor goede ideeën. Daar pluk je de vruchten van als het moeilijk wordt.

In maart waren we van plan om te starten met een mkb-campagne met als motto ‘Typisch mijn accountant’. Op de dag dat we wilden starten, ging de lockdown in. We hebben direct de campagne afgeblazen. Eén dag erna zijn we gestart met NBA Helpt; praktische ondersteuning voor leden en antwoorden op vragen waarvoor accountants zich plotseling zagen gesteld. Het werd een doorslaand succes. Met het coronadossier en het NOW-dossier op de website, de helpdesk en de FAQ’s, de podcasts en de in totaal negen webinars in het kader van NBA Helpt hebben we duizenden leden kunnen helpen.

De NBA zet zich in voor een vitale beroepsgroep. De NBA Impact Challenge, de nieuwe online arbeidsmarktcampagne gericht op havo/vwo, hbo en universiteit, is daar het beste bewijs van. Leerlingen en studenten kruipen hierbij in de huid van een accountant. Tweeduizend mensen in zevenhonderd teams doen mee aan deze online wedstrijd. Onze leden zijn de ambassadeurs die de teams begeleiden. De NBA is springlevend.”

‘Samen werken aan een vitaal beroep’

Carl Roest is manager afdeling Kwaliteit bij de NBA.

“Ik ben zelf accountant en op verschillende terreinen werkzaam geweest. Het is nog steeds een prachtig beroep, waar we trots op mogen zijn. Over accountants, en dan met name over de kwaliteit van de wettelijke controles, is de afgelopen jaren veel gezegd en geschreven. Naar aanleiding hiervan zijn er inmiddels verbeteringen gerealiseerd, maar de sector is nog niet klaar.

De kwartiermakers toekomst accountancysector stellen nu indicatoren op om in de toekomst meer objectieve informatie over de kwaliteit van de sector te krijgen. Als sector moeten we gezamenlijk die noodzakelijke verbeteringen realiseren. Ik ben daarom actief in de Stuurgroep Publiek Belang en het platform niet-oob. Beide moeten een impuls geven aan de kwaliteitsverbetering.

Data-analyse kan helpen bij het opsporen van fraude. De NBA zoekt samenwerking met de opsporingsketen en praat daarnaast onder meer met de banken. Want een accountant controleert bij een of twee ondernemers in een bepaalde sector, maar banken kunnen de hele beroepsgroep tegen het licht houden.

De accountancy moet blijven innoveren. Het is belangrijk om tijdig op toekomstige ontwikkelingen in te spelen. De kennisgroep Accounttech speelt hierbij een belangrijke rol. Komend jaar is zij een van de eerste communities op het eigen NBA-communityplatform.”

Kees Brouwer
Grafisch vormgever

‘Na 31 jaar NBA per 1 januari met pensioen. Ik heb altijd met veel plezier gewerkt, met fantastische collega’s.’

Danie Duzant
Projectleider ‘Meer Diversiteit’

‘We moeten nu doorpakken met het diverser en inclusiever maken van de sector.’

Friederike Boersma-Bolkestein
Stafmedewerker Juridische Zaken

‘Ik houd van spelen met taal en regels.’

Meron Habte
Medewerker PR, PA & Beleidscommunicatie

‘De maatschappelijke onmisbaarheid van accountants maakt mijn werk in het politieke speelveld zo relevant.’

‘Een actueel leeraanbod dat aansluit bij de beroepsbrede ontwikkeling’

Sandra Kroon is manager Lerend Beroep bij de NBA.

“Vakbekwaamheid speelt een grote rol binnen het accountantsberoep, net als competenties en gedrag. Als je als accountant relevant wilt blijven, dan is een lerende attitude van belang. Ons nieuwe leeraanbod draait om vragen als: wat is de aard van mijn werkzaamheden, gaat mijn werk veranderen, hoe zorg ik ervoor dat mijn kennis en vaardigheden op peil blijven?

In het nieuwe PE-systeem, dat vanaf januari voor alle accountants geldt, stellen accountants jaarlijks een PE-portfolio op met leerdoelen die aansluiten bij het persoonlijke functieprofiel. Behalve cursussen en trainingen tellen nu ook intervisie mee, coaching, meelopen met een ervaren
accountant.

We willen onze leden in hun beroepsbrede ontwikkeling stimuleren en faciliteren met een actueel leer- en ontwikkelaanbod. Te denken valt aan beroepsprofielen en assessments, leerlijnen geënt op gewenste beroepsontwikkeling, oefentoetsen in relatie tot verplichte kennistoetsen, verwijzingen naar onderzoek, handreikingen en casuïstiek, zo mogelijk ingebed in een vorm van gepersonaliseerd leren. Hiermee kunnen leden gericht actuele kennis vergaren die aansluit bij hun professionele ontwikkeling. Daarnaast zullen we ook blijvend inzetten op interactieve leervormen, met en voor onze leden, gericht op kennisdeling en netwerken.”

Hugo van Campen
Senior beleidsmedewerker Vaktechniek

‘Ondanks deze moeilijk tijd krijg ik veel energie van het helpen van collega’s bij het helpen van hun klanten.’

Ellen Vos
PA directie

‘Ook in deze coronatijd is er binnen de NBA veel mogelijk, werken we goed samen en krijgen we dingen voor elkaar.’

Danny Ooijkaas
Medewerker Facilitaire Zaken

‘Als je wilt, zoek je een mogelijkheid. Als je niet wilt, zoek je een reden.’

Hanneke van Meel
Webmaster

‘Mijn werk is altijd in ontwikkeling, net als het accountantsberoep.’

Kristel Middel-Vork
Stafmedewerker

‘125 jaar kennis en ervaring: laten we daar van leren en niet per se door laten leiden.’

Shurmine Landbrug-Felipa
Vaktechnisch medewerker

‘Je kunt door vooringenomenheid en subtiele drempels niet meer worden dan jezelf. Je kunt wel jezelf méér gaan worden.’

Hasan Yurdakul
Senior boekhoudkundig medewerker

‘Ik ben een trotse, financiële, medewerker om voor een sterk merk als NBA te mogen werken.’

‘De NBA slaat steeds beter een brug met de samenleving’

Robert Mul is hoofd afdeling Beroep & Maatschappij bij de NBA.

“Er wordt veel geschreven over de kloof tussen het accountantsberoep en de maatschappij. Kan de NBA die overbruggen? In mijn functie pleit ik voor overleg en het zich verdiepen in de argumenten van de ander. Gelukkig lukt het de NBA-commissies steeds beter om het gesprek aan te gaan met derden.

Oog hebben voor nuances helpt daarbij. Een voorbeeld: zelfs voor Lodewijk Pincoffs staat een standbeeld in Rotterdam. De fraude die hij pleegde eind negentiende eeuw was aanleiding voor het ontstaan van het accountantsberoep in Nederland. Maar naar dezelfde man zijn ook een straat, plein en brug vernoemd, vanwege zijn grote bijdrage aan de ontwikkeling van de Rotterdamse haven.

De slogan ‘Nederland rekent op haar accountants’ lees ik ook als een opdracht aan onszelf. Mkb-ondernemers hebben niet zoveel met wat er over accountants in de krant staat. Die willen gewoon een goede accountant. Hun financiers ook. Daarom blijft de vertrouwensfunctie bestaan, ongeacht negatieve publiciteit.

We gaan als beroepsvereniging zaken anders organiseren. Zo zijn nu in onze commissies gemiddeld zo’n acht mensen actief lid. Daarom willen we ze uitbouwen tot een platform met veel meer leden, waar over ontwikkelingen in het vak of de sector wordt gesproken.”

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.