Magazine

Boeken - december 2013

Gorillas, markets and the search for economic values - Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht in Nederland - Jip en Janneke voor de regelgeving?

Dit artikel is verschenen in Accountant nr. 12, 2013

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

Tekst: Rob Heinsbroek

Gorillas, markets and the search for economic values

Bij de vijfde verjaardag van de ondergang van Lehman Brothers presenteert Nyenrode University een terugblik - én blik in de toekomst - van de lessen en ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden in de financiële sector. Alle bijdragen zijn geschreven door personen docerend aan of verbonden aan Nyenrode; Nyenrodians in de terminologie van de redacteuren. En de kennis van deze personen is niet noodzakelijkerwijs beperkt tot de financiële sector. Juist uit de inzichten en kennis van sectoren indirect verbonden aan de financiële sector kunnen er volgens de redacteuren nieuwe inzichten ontstaan waar de financiële sector sec weer haar voordeel mee kan doen. De redacteuren onderscheiden vier thema's: (1) The blame game, oftewel: wie hebben er allemaal de schuld gekregen van de crisis? Zoals bekend is de accountant vaak genoemd. Pheijffer legt in zijn bijdrage een en ander nog eens onder het vergrootglas. (2) Psychology and culture, hier wordt onder andere de cultuur van Wall Street beschreven waar de grootste alfa-apen (de gorilla's uit de titel) de grootste risico's namen, tot het spectaculair misging. Reden voor Lückerath-Rovers om een pleidooi te houden voor meer sisters at the top. (3) Reinventing regulation and overcoming information asymmetry, hoe kan controle en toezicht het meest optimaal worden aangepast? Diverse auteurs tonen zich geen voorstander van ‘meer regels en meer toezicht’ hetgeen helaas wel vaak de eerste reactie is van autoriteiten. Tot slot worden in thema (4) Other business models, new values, de traditionele business modellen van financiële instellingen onder het vergrootglas gelegd en is er een breed gedragen constatering dat er veel veranderingen in ontwikkeling zijn die de traditionele modellen flink zullen aanpassen en misschien zelfs overbodig kunnen maken. Samenvattend laat de gevarieerde groep van Nyenrodians fijne inzichten zien in een interessante bundel.

Bob Hoogenboom, Marcel Pheijffer, Edgar Karsing (redactie), Gorillas, markets and the search for economic values - Rethinking Lehman Brothers and the Global Financial Crises (a Nyenrode perspective), Van Gorcum 2013, ISBN 9789023251118

Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht in Nederland

De tweede druk van dit kloeke naslagwerk komt vijf jaar na de eerste uitgave. Noodzakelijk volgens de auteurs om de inhoud aan te passen aan de veranderde en nieuwe wetgeving sinds 2008. Het boek is bijgewerkt tot en met maart 2013 dus neemt bijvoorbeeld ook de wijzigingen als gevolg van de Wet op het accountantsberoep mee. Met 773 pagina's is er in elk geval meer dan genoeg te lezen voor de liefhebbers. Het boek behandelt zowel de presentatie, consolidatie en waardering van jaarrekeningen gebaseerd op Titel 9 Boek 2 BW als van jaarrekeningen gebaseerd op het EU IFRS-regime. Verder worden hoofdstukken besteed aan de accountant en de accountantsrapportages en het extern toezicht op accountants. Vermeldenswaard is paragraaf 11.4 waarin de voorbeeldtekst van onze eigen NBA voor een controleverklaring behoorlijk wordt gefileerd en van de nodige kritische kanttekeningen voorzien. De auteurs maken zich er dus niet al te makkelijk van af en bieden meer dan een droge opsomming van formele vereisten. Her en der wel wat stugge en taaie tekst, maar dat hoort nu eenmaal bij het onderwerp zullen we maar denken.

H. Beckman en E.A. Marseille, Hoofdlijnen van het jaarrekeningenrecht in Nederland, Kluwer 2013, ISBN 9789013111712

Jip en Janneke voor de regelgeving?

Vanaf nu mag u bij elke tekst die u onder ogen krijgt bedenken ‘Is dit B1 of C1?’. Pardon? Even voor de niet-ingewijden; het C1-taalniveau staat voor moeilijk, vaktermen, ingewikkelde zinnen. En het B1-taalniveau staat voor begrijpelijk, concreet, nauwkeurig. De door de auteurs gebruikte voorbeelden zijn voorspelbaar grappig en herkenbaar. Ook de accountants krijgen in een kort hoofdstukje een veegje uit de pan. Wel jammer dat er nergens een klip en klare definitie van het B1-taalniveau staat versus C1. Uit de voorbeelden kan gelukkig wel veel worden afgeleid, en het laatste hoofdstukje bevat de B1-checklist. Ondanks dat het boekje uit 2011 is, is het nog steeds actueel. Al is het maar omdat ook de NBA serieus werk wil gaan maken van een heldere en toegankelijke stijl in onze regelgeving en overige communicatie. Dit mag u dus de komende tijd in de gaten gaan houden.

Simo Goddijn, Floor van Horen, Inge Leenders, Ingrid Molenaar, Wessel Visser, De taal van Jip en Janneke, Sdu Uitgevers 2011, ISBN 9789012582582

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.