Magazine

Identiteitskwesties

De prestaties van Oranje en die van de kabinetsinformateur, dat waren de kwesties die heel Nederland de afgelopen weken in de ban hielden. Kunnen we nog een bal raken en zijn we nog in staat om richting te geven aan onszelf? Dat waren de vragen waar het om draaide, en beide vragen die ons nationaal prestige in de kern raken.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 7/8, 2010

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

» Download dit artikel in pdf

In deze context was het dan ook opvallend dat op 24 juni de financieel woordvoerders van de zes grootste fracties anderhalf uur lang met minister De Jager van gedachten wisselden over de toekomst van het accountantsberoep. Het belang hiervan wordt kennelijk niet onderschat, zeker in tijden van onzekerheid. Aanleiding van het overleg was de aankondiging van de nieuwe accountantswet, waarvan een eerste ontwerp naar verwachting één dezer dagen wordt gepubliceerd.

De commentaren van de woordvoerders - waarvan er drie ‘nieuw’ - weken niet zoveel van elkaar af. De fusie is prima, maar hoe voorkomen we dat de mkb-accountant raakt ondergesneeuwd en hoe borgen we het democratisch gehalte van de nieuwe beroepsorganisatie?

Duidelijk is dat de nieuwe NBA de parlementariërs voor dilemma's plaatst: enerzijds willen ze de marktwerking vergroten en de lasten verminderen, anderzijds moet kwaliteit worden bewaakt en het toezicht aangescherpt. De publiekrechtelijke status lijkt een aantrekkelijke optie, want leidt niet tot meer overheidsbureaucratie en drukt niet op de staatsbegroting, maar moet dan wel zijn voorzien van voldoende ‘checks & balances’. Met de instelling van ledengroepen, regelgeving die proportioneel wordt toegepast en een toekomstige contributieverlaging lijkt de NBA op de steun van de meeste woordvoerders te mogen rekenen.

Alleen de invloed van de mkb-accountant bleef vragen oproepen. Dit ondanks het feit dat NIVRA en NOvAA deze invloed hebben gezekerd, onder andere door de mkb-accountant een stevige stem te geven in bepalende organen als het algemeen bestuur en het Adviescollege voor Beroepsreglementering. Het zijn gegevens die de Kamerleden nog niet hebben kunnen overtuigen. Minister De Jager moest beloven om na de zomer mkb-accountants te raadplegen om te horen wat ze er zelf van vinden.

Inmiddels verloopt de integratie van beide beroepsorganisaties voorspoedig. In het najaar is de verhuizing van NOvAA naar Amsterdam voorzien, waarmee de eenwording van het bureau definitief gestalte krijgt. Ook de bestuurlijke organisatie wordt steeds verder geïntegreerd; beide besturen vergaderen al sinds 1 januari 2010 gezamenlijk, na de zomer zal het nieuwe Adviescollege voor Beroepsreglementering worden geïnstalleerd, tegen het eind van het jaar gevolgd door de ledengroepbesturen.

In het najaar zullen ook de leden meer van de fusie gaan merken. De NBA zal nadrukkelijk naar buiten treden met enkele nieuwe projecten. Begin 2011 worden de beide bladen, ‘de Accountant’ en Accountant Adviseur, samengevoegd tot één nieuwe publicatie, en datzelfde geldt ook voor de websites van NIVRA en NOvAA.

In de tussentijd is het wachten op de nieuwe wet, die de minister eind dit jaar bij de Tweede Kamer wil indienen. Tegen die tijd heeft het Nederlands elftal weer nieuwe kansen in voorrondes van het EK, en is er hopelijk een nieuw kabinet. Dus geen reden meer om aan onszelf te twijfelen, vergeten zijn de katers en onzekerheden, we kunnen ons weer concentreren op de zaken die er toe doen. Ik heb dan ook alle vertrouwen in een vlotte behandeling van de nieuwe accountantswet.

Berry Wammes
algemeen directeur a.i.

Berry Wammes is programmadirecteur Cultuur en Beroepsontwikkeling bij de NBA. Hij was tot 1 september 2023 algemeen directeur van de NBA.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.