Magazine

Gelijk hebben

Afgelopen zomer heb ik meegedaan aan de CAM-race. Een zeilwedstrijd naar Noorwegen over ongeveer zevenhonderd kilometer. Wij doen mee met twee teams die gezamenlijk oefenen en trainingstochten maken. Tijdens de wedstrijd zijn we verdeeld over twee verschillende boten.

Dit artikel is verschenen in de Accountant nr. 10, 2010

Bekijk alle artikelen uit dit nummer

ยป Download dit artikel in pdf

De wedstrijd varen we in ongeveer vijftig uren, non-stop. Door een wachtschema is het mogelijk toch te slapen. Na drie uur zeilen hebben we twee uur de tijd om te eten, te slapen en al het andere dat nodig is. Alle eisen die je thuis stelt aan een bed gaan nu overboord. Als er een plek is om te liggen, slaap je. Dat daar zojuist nog iemand anders sliep is irrelevant.

Na zo'n tocht ontstaat een band. De combinatie van verschillende persoonlijkheden in combinatie met beperkte ruimte, afwijkende slaapgewoontes en het doel om te winnen, zorgt voor een unieke chemie. Na de wedstrijd vindt een teamwissel plaats. Dan blijkt pas echt hoe uniek teambuilding is. De andere groep heeft dezelfde wedstrijd gevaren. Toch is de sfeer totaal anders dan in ons team. Dit komt in verschillende zaken naar voren. Enerzijds in het uitvoeren van simpele zeiltaken, waarbij iedereen zich bemoeit met de uitvoering en de efficiency ver te zoeken is. Anderzijds ookin het begrijpen van elkaars humor. Grappen worden minder leuk als ze moeten worden uitgelegd.

Binnen ons beroep wordt continu gewerkt in teams. Ook hier heeft elk team, elke afdeling, elke vestiging een eigen cultuur. Een cultuur gebaseerd op alle individuele eigenaardigheden en ervaringen. Een wisseling van een individu heeft invloed op de totale teamprestatie. Een ongrijpbaar proces dat voor buitenstaanders vaak niet te vatten is.

De AFM heeft haar rapport over de controles 2008 van de grote kantoren gerapporteerd. Hieruit komen diverse bevindingen naar voren. Dit heeft het hele accountantsberoep in rep en roer gebracht. Iedereen, vanuit zijn eigen positie, reageert. Alle stokpaardjes zijn van stal gehaald. De reacties zijn niet verrassend. De felheid wel.

Ik kan niet beoordelen wie gelijk heeft. Sommige aantijgingen lijken vrij concreet, anderen zeker voor discussie vatbaar. Beide partijen zullen vanuit hun eigen uitgangspunt (denken dat ze) gelijk hebben. Dat zal ook zijn veroorzaakt door de manier van werken die ze gewend zijn. Gericht op formaliteiten of gericht op inhoud waarbij vastleggingen nog wel eens ondergeschikt zijn. Voor beide valt iets te zeggen. Competitie is daarbij goed. Het houdt iedereen scherp.

Laten we alleen waken voor de beeldvorming. Buitenstaanders begrijpen onze grappen toch al niet.

Homme Idzerda

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.