Nieuws

Accountancy heeft hoge overhead

De accountancy heeft een hoge overhead in vergelijking met andere sectoren. Slechts vijf van achttien onderzochte sectoren hebben meer managers, secretaresses en andere ondersteunende functies.

Onder overhead wordt het deel van het personeel verstaan dat geen directe bijdrage levert aan de organisatiedoelen.

Alleen ministeries, gemeenten, woningcorporaties, zelfstandige bestuursorganen en verzekerings- en pensioenmaatschappijen hebben een hogere overhead dan de accountancy. Maar tal van andere sectoren, zoals de zorg en het onderwijs, hebben juist minder overhead.

Dat staat in het gisteren verschenen boek ‘Heeft iemand de overhead gezien' van Mark Huijben. Deze consultant van Berenschot doet al jaren onderzoek naar dit thema. In zijn onderzoek is het overheadpercentage de verhouding tussen ondersteunende formatieplaatsen (fte's) en het totale aantal.

Ministeries hebben met een gemiddelde van 44,5 procent de hoogste overhead. De laagste is te vinden bij detacheerders en ict-dienstverleners: 11,9 procent. De accountancy heeft een gemiddelde overhead van 25,3 procent.

Tussen accountantskantoren onderling zijn grote verschillen, zo staat in Huijbens boek. Sommige kantoren hebben 15 procent overhead, anderen meer dan 40. "Maar het is heel moeilijk om objectief vast te stellen wat de norm moet zijn", aldus Huijben. "De norm hangt af van wat gebruikelijk is in een branche."

De omvang van overhead hangt af van de hoeveelheid interne klanten, de aard van het primair proces, de sturingsfilosofie, het niveau van de dienstverlening, de historie van de organisatie, de inrichting van de overhead en de betaalbaarheid ervan.

"Specifiek voor accountantsorganisaties en andere professionele organisaties is wat ik de ‘wapenwedloop' noem", zegt Huijben. "Omdat er hoog opgeleiden in het primair proces zitten, neigen sommige organisaties ertoe om ook hoog opgeleiden aan te trekken voor staffuncties. In het primair proces probeert men dat weer te overtreffen, enzovoorts. Zo kun je een enorme overhead krijgen."

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.