Nieuws

Europees Parlement keurt vrijstelling jaarrekening micro-entiteiten goed

Het Europese Parlement heeft vandaag het voorstel om lidstaten de mogelijkheid te geven micro-ondernemingen vrij te stellen van het opstellen van een jaarrekening goedgekeurd.

De stemming over het voorstel werd vorige maand uitgesteld omdat enkele fracties nog twijfels hadden over de maatregel.

Lidstaten mogen zelf bepalen of ze de vrijstelling verlenen, afhankelijk van de nationale impact van de richtlijn. Bovendien blijven micro-ondernemingen verplicht om ten minste een boekhouding op kasbasis bij te houden.

Micro-ondernemingen zijn bedrijven die voldoen aan twee van de volgende criteria: een balanstotaal van minder dan 500.000 euro, een netto-omzet onder de 1.000.000 euro en/of een gemiddelde van tien werknemers tijdens het boekjaar.

De rapporteur voor dit onderwerp, Klaus-Heiner Lehne, benadrukte tijdens het debat dat het voorstel nog steeds geblokkeerd werd in de Europese Raad. Hij vroeg de blokkerende minderheid om "haar standpunt te heroverwegen".

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.