Nieuws

Tuinbouwondernemers moeten financiële buffers kweken

Tuinbouwondernemers moeten de winst uit hun bedrijf niet direct investeren in uitbreiding van de onderneming, maar eerst voldoende financiële buffers kweken. Dat is noodzakelijk om prijsschommelingen van hun producten op te kunnen vangen. Ook moeten zij de stap maken naar meer professioneel ondernemerschap. Dat schrijft de NBA in een Publieke Management Letter voor de sector glastuinbouw.

Aandacht voor financiële buffers past binnen goed risicobeheer. De glastuinbouw opereert in een onzekere markt met een kwetsbaar product en grillige prijsvorming. De recente problemen met de EHEC-bacterie in Duitsland spreken in dat opzicht boekdelen, aldus de NBA.

Glastuinbouw is ook steeds internationaler geworden. Dat betekent nieuwe buitenlandse concurrentie. Om daar een antwoord op te bieden moet het accent worden verlegd van areaaluitbreiding naar specialisatie, innovatie en marketing. "Telers moeten meer gaan samenwerken om het Nederlandse unique selling point van voedselveiligheid en duurzaamheid beter te promoten", meent Dirk ter Harmsel, voorzitter NOvAA.

Veel bedrijven in de glastuinbouw zijn inmiddels gegroeid van klein familiebedrijf naar grootschalige ondernemingen. "Dat betekent dat een ondernemer niet meer alles zelf kan doen. Ondernemers moeten leren zaken te delegeren aan professionals en investeren in hun interne organisatie en managementinformatie", aldus Ter Harmsel. De accountants pleiten verder voor op maat gesneden regelgeving voor de sector.

De NBA adviseert haar eigen leden die werkzaam zijn voor de glastuinbouw professioneel-kritisch te kijken naar te optimistische plannen en zo nodig de continuïteit van een onderneming ter discussie te stellen. Gezien de complexiteit moeten accountants zich van specifieke kennis over de sector verzekeren.

De publieke management letter 'Van vakmanschap naar ondernemerschap' is gepresenteerd tijdens de jaarlijkse Accountantsdag in Amsterdam. De publicatie is de uitkomst van het NBA-project Kennis Delen in de sector glastuinbouw.

De NBA bracht eerder publieke management letters uit over Verzekeringen, Zorg, Pensioenen en Vastgoed.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.