Nieuws

Uitkomsten AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) presenteert in het rapport 'Sector in beeld' de uitkomsten van de AFM Monitor Accountantsorganisaties 2010. Met de Monitor hebben alle vergunninghoudende accountantsorganisaties informatie over zichzelf en over hun wettelijke controles verstrekt aan de AFM.

De informatie is in dit rapport samengevat weergegeven. 

De AFM gebruikt de informatie uit de Monitor om kennis te krijgen over de individuele accountantsorganisaties en over de markt voor wettelijke controles als geheel. Daarbij kunnen in de loop van de jaren trends en best practices of benchmarks worden geïdentificeerd. 

In 2009 vulden de accountantsorganisaties voor het eerst het Wta Bijdragemodel in. De vragen in de Monitor 2010 waren inhoudelijk nagenoeg gelijk aan die in het Bijdragemodel 2009. De belangrijkste verschillen tussen de uitkomsten van het Bijdragemodel 2009 en de uitkomsten van de Monitor 2010 zijn beschreven het rapport 'Sector in Beeld' in het hoofdstuk 'Verschillen 2009-2010'. 

Halverwege november van dit jaar hebben alle Wta-vergunninghouders een uitnodiging ontvangen om de Monitor 2011 in te vullen. 

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.