Nieuws

Accountantswet: brief Raad van State vastgesteld

De Afdeling advisering van de Raad van State krijgt vier weken de tijd om advies uit te brengen over de gevolgen van de ingediende amendementen voor de integraliteit van de nieuwe Accountantswet.

De brief van de vaste commissie voor Financiën werd vandaag in de Eerste Kamer vastgesteld. In het bijzonder is de vraag aan de orde gekomen hoe het wetsvoorstel door de aangenomen amendementen Van Vliet en Plasterk zich verhoudt tot de strekking van het wetsvoorstel zoals de regering dit bij de Tweede Kamer heeft ingediend.

Het amendement Van Vliet betreft het verplicht rouleren van accountants voor organisaties van openbaar belang (oob's). Het amendement Plasterk gaat over een scheiding tussen audit en non-audit bij oob's.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.