Nieuws

Accountantsbelang: 'Domeindenken luidt nieuw tijdperk accountancy in'

Stichting Accountantsbelang constateert met ‘genoegen' dat de ‘Contourennota, een marktgericht opleidingsmodel' bij haar opvatting aansluit.

De stichting wil twee hoofddomeinen in de accountancy terug: de accountant als wettelijk controleur (RA) en de accountant als mkb-accountantadviseur (AA) en heeft mede naar aanleiding van het vorige week gepubliceerde consultatierapport van NBA en CEA een statement naar buiten gebracht. 

Hieronder de integrale tekst:

Persbericht Stichting Accountantsbelang

"Of een accountant nu werkzaam is bij een beursgenoteerde onderneming of in het kleinbedrijf, voor alle openbare accountants geldt momenteel dezelfde wet- en regelgeving. De beroepsgroep kent voor alle openbare accountants ook dezelfde PE-cursussen. En de accountancyopleidingen in Nederland leiden accountants op voor alle klanten, voor alle ondernemingen, groot of klein. 

Hierdoor ontstaat er in het veld een steeds voorzichtigere bedrijfsvoering die de voortgang binnen het kantoor veelal stagneert. Tevens neemt het imago van de beroepsgroep aan soberheid toe, of het nu het mkb betreft of de accountant werkzaam voor beursgenoteerde ondernemingen. Neem daarbij de gevolgen van de slechte dienstverlening van accountants, dat onophoudelijk het nieuws haalt en de consequenties die dat heeft op de instroom van accountants in spé. De optelsom is snel gemaakt:

Er moet een rigoureuze verandering komen binnen accountancy-Nederland, een koerswijziging die het domeindenken inluidt.

Stichting Accountantsbelang heeft naar aanleiding van de vele onderzoeken en studies die verricht zijn omtrent verschillende accountancyonderwerpen uiteindelijk één antwoord: breng de twee hoofddomeinen in de accountancy terug. Die twee domeinen zijn:

  • de accountant als wettelijk controleur (RA) en
  • de accountant als mkb-accountantadviseur (AA)

Stichting Accountantsbelang reageerde positief op het consultatierapport 'Contourennota, een marktgericht opleidingsmodel' wat precies op dit onderwerp ingaat. 

Directeur Ron Weijmans zei hierover: "Wij hebben het rapport mogen inzien en het is ons een groot genoegen dat dit voorgestelde toekomstige opleidingsmodel aansluit bij het domeindenken zoals wij dit als stichting voor ogen hebben. Wij geloven dat dit model een versterking van de positie van zowel de RA als de AA ten gevolge zal hebben. "

De twee domeinen vinden hun basis in het soort klanten dat accountants bedienen, respectievelijk:

  • Ondernemingen met een wettelijk controleplichtige status
  • Ondernemingen die vallen in het midden- en kleinbedrijf.

Is dit nieuw? Voor een deel wellicht wel, voor een deel echter zeker niet.

Deze domeinen kunnen gezien worden als een vorm van specialisatie, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening, ten faveure van de klant, op een hoger niveau zal komen. De focus van kennis en kunde is door de specialisatie aanzienlijk scherper en dat hoort al te beginnen bij de opleiding tot accountant. Uiteindelijk worden accountants opgeleid tot of wettelijk controleur (RA) binnen de WTA-regelgeving, of tot mkb-accountantadviseur (AA) die samenstel- en beoordelingsopdrachten uitvoert. Beide domeinen hebben uiteraard een adviesfunctie, passend bij de specifieke klanttypes per domein. 

Accountancyonderwijs / PE-cursussen

Door rekening te houden met verschillende domeinen kan het onderwijs zich specifieker richten op de accountant in wording. De toekomstige AA krijgt vakken (op hbo-niveau) die aansluiten bij een mkb-accountantsadviespraktijk. De toekomstig RA (op wo-niveau) krijgt vakken die aansluiten bij een controlepraktijk. Datzelfde geldt voor PE-cursussen op maat. Specifieke PE-cursussen voor accountants in de controlepraktijk en specifiek voor hen in de samenstel- c.q. beoordelingspraktijk.

Wet- en regelgeving

Nieuwe en gewijzigde wet- en regelgeving wordt steeds weer integraal over alle accountants in Nederland uitgestrooid. Er wordt nauwelijks rekening gehouden met in welk domein een accountant werkzaam is. Dat maakt het juist voor een accountant in het mkb zeer lastig. Veelal wordt hij belast met regelgeving die niet of niet geheel op hem of zijn praktijk van toepassing is, maar waar hij wel mee geconfronteerd wordt, omdat hij nu eenmaal accountant is.

Door regelgeving beter af te stemmen op het hoofddomein waarop het betrekking heeft, voorkomt de beroepsgroep inefficiency en veel onvrede, is de focus veel scherper en gaat daarmee de kwaliteit van het accountantskantoor omhoog.

Uiteraard betekent dit niet dat het werk is gedaan. Een vraag is bijvoorbeeld: 

Hoe moet de opleiding tot AA en RA eruit komen te zien? Zal er naast de reguliere RA opleiding nog een extra specialisatie moeten komen in het kader van beursgenoteerde ondernemingen? Zal de AA-opleiding beter toegerust moeten worden voor haar taak als mkb-accountantadviseur?

De eerste ideeën zijn geopperd in het consultatiedocument van de NBA en CEA en wijzen in een richting waar de Stichting voor mkb-accountantskantoren, Stichting Accountantsbelang, ook voorstander van is. Van groot belang is wat dit zal kunnen betekenen voor het kleinere kantoor in de toekomst, maar ook wat de impact is van de mogelijke overgangsmaatregelen. Stichting Accountantsbelang zal aan dit proces een actieve bijdrage leveren en zich hard maken om de komst van beide domeinen en verdere specialisaties te realiseren."

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.