Nieuws

VNG niet overtuigd van oob-status gemeenten

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er niet van overtuigd dat de toekenning van de oob-status aan gemeenten voor de accountantscontrole leidt "tot een meer effectieve en efficiënte controle in het gemeentelijk domein".

Dat stelt de koepel van gemeenten in reactie op het in september verschenen kritische rapport van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de controlekwaliteit bij de big four-kantoren, in aanloop naar het algemeen overleg over accountancy aanstaande donderdag.

De toezichthouder deed in het rapport onder andere de aanbeveling de oob-definitie uit te breiden "met maatschappelijk relevante instellingen die als groot kwalificeren, zoals woningcorporaties, gemeenten, pensioenfondsen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen en energiebedrijven".

De VNG noemt het voorstel gemeenten de oob-status toe te kennen "opmerkelijk" en vraagt zich "sterk af of de oob-paraplu past bij de gemeentelijke governance".

De Algemene Rekenkamer schaarde zich onlangs achter het voorstel van de AFM en de werkgroep Toekomst accountantsberoep om de oob-definitie uit te breiden, maar wees er daarbij op "dat het oob-stramien is toegesneden op private organisaties met veelal een andere governance dan organisaties die (deels met) publiek geld zijn gefinancierd. Voor de andere bestuurslagen  - gemeenten, provincies, waterschappen - is de governance onvergelijkbaar met die van organisaties in het publieke en private domein."

De Rekenkamer adviseert om "allereerst in het gemeentelijk domein te verkennen hoe de rol en functie van de controle kan worden verbeterd". Daarbij kan worden aangesloten op de werkzaamheden van de commissie vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). "De VNG ondersteunt deze aanbeveling", aldus VNG.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.