Nieuws

VEB publiceert tien punten voor commissarissen en auditcommissies

De Vereniging van Effectenbezitters heeft tien aanbevelingen gepubliceerd om de kwaliteit en daadkracht van de raden van commissarissen, en de auditcommissie in het bijzonder, naar "het gewenste niveau" te brengen.

Het takenpakket van commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven is volgens de VEB veeleisender dan ooit, vanwege de toenemende complexiteit, nieuwe regelgeving en de globale activiteiten van veel bedrijven.

Volgens de VEB voeren veel raden van commissarissen de hun toevertrouwde toezichtstaken niet altijd naar behoren uit. Reden hiervoor zou het gebrek aan een effectief instrumentarium en/of het gebrekkige gebruik van de instrumenten zijn die de commissarissen tot hun beschikking hebben.

De VEB lanceert nu tien punten die de raden van commissarissen, en de auditcommissie in het bijzonder, moeten helpen bij hun taak. De vereniging is tot de aandachtspunten gekomen op basis van praktijkervaring en de input die zij heeft verkregen tijdens het symposium 'Nut en noodzaak van de Audit Committee in de 21ste eeuw'.

De tien aanbevelingen:

 • De auditcommissie dient een leidende rol te spelen bij de voordracht en  de beoordeling van de externe accountant.
 • De auditcommissie dient de mogelijkheid te hebben om bij onregelmatigheden (inclusief vermoedens van fraude) het voortouw te nemen en een eigen onderzoek te initiëren
 • De auditcommissie dient inzage te krijgen in de materiële wijzigingen die - al dan niet op instigatie van het bestuur - zijn aangebracht  in de concept management letter.
 • De auditcommissie moet, via de eigen voorzitter, zelfstandig rapporteren aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
 • De auditcommissie dient, met medewerking van de interne auditdienst, de werking van de door het bestuur gebruikte risicobeheersingssystemen te observeren.
 • De auditcommissie dient het werkprogramma van de interne auditor goed te keuren.
 • De auditcommissie dient invloed te kunnen hebben op de scope van de accountantscontrole.
 • De auditcommissie dient in overnamesituaties een zwaarwegend advies te geven over de cultuur van de over te nemen onderneming (de tone at the top).
 • Bij vermoedens van materiële fraude dient een accountant van een ander accountantskantoor dan het kantoor waar de huidige accountant werkzaam is te worden gekozen om het onderzoek te verrichten.
 • Minimaal één van de leden van de auditcommissie dient een achtergrond te hebben als cfo of controller bij een beursgenoteerde onderneming.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.