Nieuws

Meningen verdeeld over micro-entiteiten

Op 4 december 2015 is er bij de NBA gesproken over het voorstel van het NBA bestuur om standaard 4410 verplicht te stellen bij het opstellen van een BW2-jaarrekening voor een micro-entiteit. In de weken daarvoor was al gebleken dat de meningen hierover nogal verschillen.

Borging kwaliteit en toegevoegde waarde accountant

Voor- en tegenstanders van het voorstel zijn van mening zijn dat de kwaliteit en toegevoegde waarde van een accountant geborgd moeten zijn. De voorstanders van het voorstel zien die borging in het toepassen van Standaard 4410 en de toetsing daarop. Dit als slotstuk van kwaliteitbevorderende zaken zoals opleiding, permanente educatie, tuchtrecht en VGBA. Een deel van de tegenstanders ziet de VGBA als voldoende borging van de kwaliteit. Anderen zoeken het in een aangepaste standaard, die meer toegespitst is op de werkzaamheden bij een micro-entiteit.

Lees het verslag van de bijeenkomst micro-entiteiten

Reageren?

U heeft de mogelijkheid om tot 17 december 2015 te laten horen wat u vindt van het consultatiedocument. Daarna is het aan het bestuur om op advies van het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) en in overleg met Ledengroepbestuur Openbaar Accountants (LOA) en de MKB-commissie een keuze te maken hoe de kwaliteit van de accountants in deze markt te borgen.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.