Nieuws

PwC werkt met ‘purpose-operatie’ aan doelen en waarden

PwC wil geen accountants- en adviesdiensten verkopen, maar bouwen aan vertrouwen in de samenleving en belangrijke problemen oplossen. De ‘PwC Journey’ stond centraal tijdens de jaarlijkse managementdag van de organisatie eerder deze maand, waarover het FD recent berichtte. ‘Winst is de uitkomst van ons werk, geen doel’.

Begin december verzamelden zich ongeveer duizend PwC-managers in de Amsterdamse RAI, “om na te denken over de why, de purpose en de bijbehorende nieuwe values”, aldus het FD. Volgens de krant heeft de bijeenkomst het karakter “van een religieuze bijeenkomst”, een “zoektocht naar de ziel van het bedrijf en de introductie van zachtere waarden”. PwC zoekt, net als andere organisaties, naar nieuwe doelen en waarden en daadwerkelijke cultuurverandering. Ambitie is om “een zachtere en meer feminiene organisatie” te worden, die zich richt op value-driven gedrag.

Managementmode?

Het FD vraagt zich af of het streven naar ‘purpose-denken’ wellicht de nieuwe managementmode is, waar bedrijven vooral vanuit opportunisme aan mee doen. “Er is de roep vanuit de samenleving dat bedrijven een purpose-verklaring moeten opstellen. Dan wordt dat dus gedaan”, stelt Tex Gunning, ceo van Leaseplan en oud-topman van o.a. TNT Express en Unilever. Tegelijk investeert PwC veel in het veranderprogramma, onder andere via de landelijke managementdag. Bestuursvoorzitter Peter van Mierlo besteedt naar eigen zeggen de laatste jaren “zo’n derde van zijn tijd aan de PwC-journey”.

Aspecten als druk van social media en het bijbehorende risico op reputatieverlies, maar ook de gevolgen van de crisis en de snelle technologische en economische veranderingen, dwingen “tot herbezinning op wat de kern is van wat een organisatie doet en waar een samenleving waarde aan hecht”, aldus het FD. Die samenleving heeft inmiddels een “fundamenteel wantrouwen tegen het bedrijfsleven” en eist daarvan een fatsoenlijke bijdrage aan de maatschappij. “Als het morele kompas van bedrijven nu wordt versterkt en werknemers weer uit eigen beweging de juiste keuzes maken en niet omdat het moet van de toezichthouder, zou dat wantrouwen dan wat minder worden?”, vraagt de krant zich af.  

Eigen cultuuronderzoek van PwC onder de 240.000 werknemers wereldwijd toont aan dat met name jongere werknemers (zgn. ‘millennials’) iets willen bijdragen aan de maatschappij en graag “het verschil maken”. Volgens PwC doet de organisatie met haar ‘purpose-operatie’ beloften aan alle belanghebbenden “en als je die niet nakomt, dan heb je een groter probleem dan daarvoor”.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.