Nieuws

WNT leidt tot toename niet-toereikende onderwijscontroles

De kwaliteit van de accountantscontroles bij onderwijsinstellingen is verder verbeterd, maar de toevoeging van het toezicht op de Wet normering topinkomens (WNT) heeft toch geleid tot een toename van niet-toereikende controles.

Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in het rapport De financiële staat van het onderwijs 2015. De inspectie voerde in het najaar van 2015 83 reviews uit op controlewerkzaamheden van accountants.

WNT

Het aantal niet-toereikende controles is gestegen van vijf over boekjaar 2013 tot zeven in 2014. Deze toename is vooral het gevolg van het niet juist volgen van de controlevereisten rondom de WNT; vier van de zeven niet-toereikende controles worden hierdoor veroorzaakt.

"Dat de WNT zo nadrukkelijk naar voren komt, lijkt eraan te liggen dat deze wet nieuw is en dat de uitwerking nog steeds in ontwikkeling is. Aanpassingen en verdergaande ontwikkelingen zorgen ervoor dat regelgevers, juristen, toezichthouders en ook accountants te maken hebben met voortschrijdende inzichten die de interpretatie en toepassing bemoeilijken", aldus de inspectie. Bij de niet-toereikende WNT-dossiers was geen sprake van overtreding van de sectornormen of onverschuldigde betalingen.

Lichte verbetering kwaliteit

Als de WNT-reviews niet meegerekend worden is er sprake van een lichte verbetering van de kwaliteit van de controles ten opzichte van het boekjaar 2013, een trend die de inspectie al langer waarneemt.  Het percentage niet-toereikende controles (zonder WNT-dossiers) daalde van 10,2 procent in 2010 naar 3,6 procent in 2014.

Volgens de inspectie blijkt uit het onderzoek dat de kwaliteit van de accountantscontrole beter is als sprake is van centrale sturing en kwaliteitscontrole, en als het accountantskantoor veel onderwijsinstellingen controleert. "Die accountantskantoren hebben namelijk meer ervaring met de specifieke vereisten uit het accountantsprotocol, waardoor het aantal reviewbevindingen afneemt."

Het aantal jaarrekeningen met een niet-goedkeurende controleverklaring of uitzonderingsrapportage is in het funderend onderwijs opgelopen. Meest voorkomende oorzaken hiervoor zijn niet-naleving van Europese aanbestedingsregels en het niet juist naleven van de regeling beleggen en belenen.

Continuïteitsparagrafen verbeterd

Over het algemeen hebben scholen en instellingen een betere continuïteitsparagraaf geschreven in hun jaarverslag. Zowel het aantal behandelde onderwerpen als de inhoudelijke diepgang ervan zijn volgens de inspectie in 2015 aanzienlijk verbeterd. "Toch is verdere verbetering nog mogelijk. Bij grote investeringen moeten de instellingen bovendien prognose gaan maken van vijf in plaats van drie jaar", aldus de inspectie.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.