Nieuws

Deloitte: Cybercrime kost Nederlandse organisaties 10 miljard euro per jaar

Deloitte heeft voor het eerst de cyberrisico's in Nederland gedetailleerd en gekwantificeerd in beeld gebracht door middel van data analyse. Deloitte schat het totale waardeverlies door cyberrisico's voor de grootste Nederlandse bedrijven en overheid op jaarbasis op 10 miljard euro.

Echter, uitgaande van een worst-case scenario kan dit bedrag voor individuele organisaties oplopen tot achttien keer meer dan het waardeverlies dat ze mogen verwachten. Dit blijkt uit de data-analyse Cyber Value at Risk in The Netherlands dat Deloitte dat voorafgaand aan de International NCSC One Conference in Den Haag publiceert.

Het onderzoek werpt licht op zowel de gemiddelde impact van cyberrisico’s als op de totale Cyber Value at Risk: het waardeverlies dat worst-case cyberincidenten kunnen veroorzaken voor de Nederlandse overheid en het bedrijfsleven. “Doel van het onderzoek is om organisaties inzicht te geven in het risico dat ze lopen op waardeverlies door cyberincidenten. Het geschatte waardeverlies van 10 miljard euro moeten we zien als ‘costs of doing business’ door de digitalisering van onze samenleving. Dit brengt ons veel welvaart. Cybercrime is hier helaas onlosmakelijk aan verbonden, maar ook te managen. Op basis van onze data-analyse kunnen organisaties beter bepalen hoe ze hun businessmodel verder kunnen digitaliseren zonder te veel risico te lopen op het gebied van cybercriminaliteit,” aldus Maarten van Wieren, cybersecurity expert bij Deloitte.

Cyberrisico’s binnen Nederlandse sectoren

Het onderzoek richt zich op de meest relevante economische sectoren van Nederland. Uit de data-analyse blijkt dat als het gaat om cyberdreigingen, momenteel de volgende vier sectoren in verhouding tot hun omvang het grootste risico lopen: de publieke sector (totaal 2,4 miljard euro verwacht waardeverlies op jaarbasis), de technologie- & elektronicasector (1,1 miljard euro), de bankensector (360 miljoen euro) en de defensie-, luchtvaart- en ruimtevaartsector (415 miljoen euro).

Verschillende type cyberdreigingen

Het onderzoek neemt de verschillende soorten van misbruik van informatie door de verschillende cyberaanvallers als uitgangspunt. Zo blijkt dat een groot risico op waardeverlies (ruim 40 procent) voortkomt uit onderbrekingen van de operationele continuïteit. Dit is het gevolg van gerichte aanvallen door partijen die uit zijn op verstoring evenals een bijkomend gevolg van de breed-gerichte cybercriminaliteit. Dit raakt bijna alle organisaties.

Een ander groot waardeverlies (eveneens bijna 40 procent) komt voort uit verlies van intellectueel eigendom, strategische informatie en verminderde betrouwbaarheid van producten en diensten. Dit laatste verklaart een groot deel van het waardeverlies voor de publieke sector, de technologie- & elektronicasector en de defensie-, luchtvaart- en ruimtevaartsector. Voor de banken komt het grootste deel van het risico op dit moment voort uit de grote hoeveelheden vertrouwelijke informatie die ze over hun klanten hebben, terwijl hun risico om liquide middelen te verliezen relatief klein is.

Cyberweerbaarheid

Uit analyse blijkt verder dat hoe groter de organisatie des te volwassener het cybersecuritybeleid van de organisatie over het algemeen is. Ook de eerdere ervaringen met cyberdreigingen spelen een belangrijke rol. Zo blijken banken, de olie-, gas- en chemiesector, defensie-, lucht- en ruimtevaartsector evenals onderdelen van de centrale overheid relatief volwassen te zijn in hun cybersecurity. “Uit data blijkt dat hoewel de totale dreiging voor een sector hoog kan zijn, de impact van cyberincidenten flink omlaag gebracht kan worden met behulp van een goede cyberverdediging. Omdat cyberincidenten nooit helemaal te voorkomen zijn, is het van groot belang de negatieve impact zo veel mogelijk te beperken door goede detectie en snelle reactie,“ zegt Maarten van Wieren.

“Het is belangrijk om te beseffen dat het niet gaat om of je gehackt wordt, maar om wat je doet als je gehackt wordt. Geef cyberrisico’s daarom een aparte plek in je operational risk framework. Door te laten zien dat je controle hebt over je data, kan dit leiden tot vertrouwen en vertrouwen kan op haar beurt weer waarde toevoegen,” aldus Dick Berlijn, senior board advisor bij Deloitte.

Over het onderzoek

In 2011 introduceerde het World Economic Forum (WEF) het ‘Risk & Responsibility in a Hyper-connected World’- initiatief. Samen met het WEF en met input van meer dan honderd internationale experts, zakelijke en politieke leiders op het gebied van cybersecurity, publiceerde Deloitte begin 2015 een rapport over Cyber Risk Quantification, waarbij voor het eerst het Cyber Value at Risk-concept geïntroduceerd werd.

Gezien het belang van cybersecurity voor onze samenleving besloot Deloitte om dit concept door te ontwikkelen. Op basis van het model is vastgesteld wat de kwantitatieve impact van cyberrisico’s op organisaties binnen de meest relevante sectoren in Nederland is. Op basis hiervan kunnen Nederlandse bestuurders beter bepalen welke investeringen binnen hun organisatie wel of niet nodig zijn op het gebied van cybersecurity. De data-analyse is uitgevoerd binnen het State of the State-programma van Deloitte.

Dit is een actuele data-analyse van ons land, bedoeld om beleidsmakers en organisaties van bruikbare inzichten te voorzien op het gebied van maatschappelijke onderwerpen zoals veiligheid en cybersecurity. Deloitte analyseerde hiervoor voor het derde jaar op rij open data in onderlinge samenhang. Op www.stateofthestate.nl zijn deze nieuwe inzichten te vinden.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.