Nieuws

Intrakoop: accountantskosten zorg blijven stijgen

De uitgaven in de zorg aan accountants zijn in 2016 weer gestegen, met 12 procent. Dat blijkt uit een jaarverslagenanalyse van Intrakoop.

Wel zijn er grote verschillen, aldus de inkoopcoöperatie van de zorg. In de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de vvt (verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen) namen de accountantskosten met respectievelijk 15,2 en 14,9 procent toe. Ziekenhuizen zagen deze kosten met 12,5 procent stijgen. De gehandicaptenzorg gaf in 2016 juist 0,8 procent minder uit aan accountants.

Oorzaken​

De toename in de ggz komt vooral door de onduidelijkheid over declaraties en de ondersteuning van accountants bij het zelfonderzoek van deze declaraties, aldus Intrakoop. De vvt-sector heeft door de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) met steeds meer contractpartijen te maken, die vragen om een financiële verantwoording.

Een mogelijke verklaring voor de stijging van de accountantskosten voor ziekenhuizen is volgens Intrakoop dat in vergelijking met 2015 accountants in 2016 een grotere rol hebben gehad bij het zelfonderzoek naar declaraties.

Van alle uitgaven aan de accountant heeft 60 tot 70 procent te maken met de controle van de jaarrekening. Die kosten namen in 2016 met 12,2 procent toe. Grootste stijgers zijn de kosten voor niet-controlediensten met 16,6 procent en overige controlewerkzaamheden met 16,7 procent. De kosten voor fiscale advisering daarentegen zijn gedaald met 12,5 procent.

Kosten in care hoger dan cure

Een gemiddelde zorgorganisatie was in 2016 127.000 euro kwijt aan accountantskosten. De gemiddelde accountantskosten per duizend euro omzet liggen voor de controle van de jaarrekening in de care- hoger dan in de cure-sector.

» Jaarverslagenanalyse 2016 Accountantskosten zorgsector

Gerelateerd

Afbeelding Opinie

Doelmatige zorg centraal bij kwaliteitskader verpleeghuizen

Er verandert veel in de verpleeghuiszorg. Verpleeghuizen werken hard aan de uitvoering van het kwaliteitskader, waarin is vastgelegd waaraan goede verpleeghuiszorg moet voldoen. De minister heeft daarvoor kwaliteitsgelden ter beschikking gesteld. De Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) houdt toezicht op de juiste besteding van de kwaliteitsgelden. Maar over hoe we dat doen lijkt onduidelijkheid te bestaan.

x 1 16 7 Jeroen Straten en Rianne Vulto

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.