Nieuws

Kennistoets NBA: ruim vijfduizend geslaagden

Dit jaar hebben meer dan 5100 NBA-leden met succes de verplichte kennistoets afgelegd. De beroepsorganisatie start medio december met controle op de naleving.

Openbaar accountants, intern accountants en overheidsaccountants die in 2017 controlewerk deden (wettelijke of vrijwillige controles van de jaarrekening) moesten tussen 1 september en 1 december de online kennistoets 2017 afronden.

Inmiddels blijken 5164 leden geslaagd te zijn voor de toets. In 2014, het eerste jaar waarin de kennistoets werd afgenomen, waren dat er 4751. Destijds was de toets echter alleen bestemd voor openbaar accountants.

Naleving

Vanaf medio december start de NBA met controle op de naleving van de verplichting voor het afronden van de kennistoets. Een evaluatie wordt in het eerste kwartaal van 2018 verwacht.

De kennistoets omvat veertig gesloten vragen die betrekking hebben op de VGBA, VIO en de controle- en overige standaarden. Met het succesvol afronden van de kennistoets geven deelnemers blijk te beschikken over actuele kennis, zoals bedoeld in de Verordening op de kennistoets.

Leden die tot de doelgroep behoren maar de kennistoets niet hebben afgelegd, kunnen daarover contact opnemen met de NBA.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.