Nieuws

Henk Nijboer stelt Kamervragen over nieuwe PE-model

Tweede Kamerlid Henk Nijboer (PvdA) heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving op Accountant.nl over het nieuwe PE-model.

Na evaluatie van het bestaande PE-model waarmee accountants zich verplicht bijscholen, is de NBA in 2016 gestart met een pilot voor een nieuwe opzet. Eigen verantwoordelijkheid staat in het voorgestelde systeem voorop, waarbij het leerresultaat leidend moet worden in plaats van het behalen van het vastgestelde aantal uren educatie. In een artikel op Accountant.nl werd de evaluatie van het bestaande PE-model besproken met enkele deelnemers aan de pilot.

Naar aanleiding van het artikel heeft Henk Nijboer op 23 mei de volgende Kamervragen gesteld aan minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën:

 1. Kent u het artikel 'Het kostte veel meer tijd dan ik dacht'?
 2. Wat zijn de ervaringen met de pilot voor een nieuw permanente educatiemodel?
 3. Wat vindt u ervan dat een cursus Spaans of een cursus articuleren kan gelden als onderdeel van de permanente educatie van accountants?
 4. Wordt doordat accountants zelf hun leerdoelen kunnen stellen, en daarbij geen verplicht aantal uren meer hoeven te besteden aan permanente educatie, het stelsel van permanente educatie niet veel te vrijblijvend? Bestaat door het laten vallen van een minimale ureninspanning aan educatie niet een belangrijke waarborg om te zorgen dat accountants blijven investeren in zichzelf? Hoe staat dit in verhouding tot de doelstellingen van het rapport 'In het publiek belang?'
 5. Deelt u de mening dat permanente educatie een belangrijk middel is om de kwaliteit van de accountssector op peil te houden en te verbeteren? Hoe kan geborgd worden dat de kwaliteit op peil blijft als accountants hun punten niet meer hoeven te halen bij NBA-goedgekeurde opleidingen? Deelt u de mening dat een betrouwbaar stelsel van permanente educatie ook van belang is om het vertrouwen van de buitenwereld in de sector te laten behouden?
 6. Punt 6.2 van 'In het publiek belang' stelt dat: "De beroepsorganisatie draagt zorg voor het systematisch vertalen van de bevindingen van AFM, Accountantskamer, College voor Collegiale Toetsing, onderzoeksinstituut en andere bronnen in publieke duiding, aanpassing van de beroepsstandaarden en educatie. Daarmee geeft ze concreet invulling aan haar wettelijke taak, namelijk kwaliteitsbevordering en behartiging van het collectieve beroepsbelang"; hoe geeft de NBA hier invulling aan met betrekking tot permanente educatie?

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

  Aanmelden nieuwsbrief

  Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

  Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.