Nieuws

Tuchtklachten tegen NBA-bestuur en RvT

Een accountantskantoor heeft tuchtklachten ingediend tegen 26 accountants, waaronder meerdere (voormalige) leden van het bestuur van de NBA en de Raad voor Toezicht.

Dat meldt de NBA. De accountants zijn volgens het kantoor namens de NBA betrokken geweest bij de totstandkoming van een negatief oordeel over hun kwaliteitsstelsel.

Na een reguliere toetsing in 2014 oordeelde de NBA dat het kwaliteitsstelsel van het kantoor verbetering behoeft. Tegen dat oordeel stelde het kantoor formeel bezwaar in bij de NBA. Nadat dat bezwaar door de beroepsorganisatie was afgewezen, stelde het kantoor beroep in bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).

Nodeloos complex

In het verloop van die procedure bij het CBb heeft de NBA aanleiding gezien om het eerdere oordeel en de beslissing op het bezwaar in te trekken, omdat de beroepsprocedure volgens de NBA nodeloos complex zou uitpakken. De NBA zag daarom een nieuwe toetsing als een beter alternatief.

De gang van zaken is voor het kantoor aanleiding geweest om tuchtklachten in te dienen tegen 26 accountants, waaronder meerdere (voormalige) leden van het bestuur van de NBA en de Raad voor Toezicht. De NBA bestudeert momenteel de tuchtklachten.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.