Nieuws

Fout vinkje is niet opzettelijk onjuist aangifte doen

Een bedrijf maakt een fout bij de ob-aangifte, omdat in de financiële administratie een verkeerd vakje is aangevinkt. Volgens het Gerechtshof 's Hertogenbosch heeft de belastingontvanger niet bewezen dat er opzet in het spel was.

Lex van Almelo 

De ontvanger van de Belastingdienst stelde de bestuurder van een failliete onderneming persoonlijk aansprakelijk wegens onbehoorlijk bestuur. Het bedrijf had € 140.736 aan naheffingsaanslagen omzetbelasting en loonheffing niet betaald. Volgens de ontvanger had het bedrijf ten onrechte geen omzetbelasting in rekening gebracht bij inkopen, maar daarvoor wel om teruggaven gevraagd. De bestuurder maakte bezwaar en ging in beroep, maar moest nog altijd € 121.099 ophoesten. 

Volgens de directeur was de fout het gevolg van een verkeerd aangevinkt vakje in het financieel administratiesysteem. Een administratief medewerkster deed de administratie volgens procedures die waren vastgesteld in overleg met de accountant. Het bedrijf verkocht veel aan het buitenland en daarvoor gold een nultarief. Daarom was het niet vreemd dat de aangiften nihil waren of zelfs leidden tot een teruggaaf. Bovendien had de accountant samenstellingsverklaringen afgegeven bij de jaarrekeningen, zodat hij er vanuit mocht gaan dat de jaarrekeningen juist waren. Te meer omdat het bedrijf met de accountant had afgesproken dat hij de administratie zou controleren. 

Geen blaam accountant

In hoger beroep zegt het Gerechtshof dat de Belastingdienst moet aantonen dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur en opzettelijk foute aangiften. De ontvanger heeft echter niet kunnen aantonen wie het vinkje heeft gezet in het verkeerde vakje. Het is alleen duidelijk dat er een fout is gemaakt. 

Volgens het Hof treft de accountant geen blaam. Ook bij een samenstellingsverklaring blijft het bedrijf verantwoordelijk voor de juistheid van de aangifte. Ook volgens een eerdere uitspraak mag de accountant er in beginsel van uitgaan dat het bedrijf de juiste gegevens aanlevert. Een samenstellingsverklaring houdt ook niet in dat de accountant de administratie controleert. De bestuurder heeft niet kunnen aantonen dat de accountant dit wél heeft gedaan. 

Volgens het Hof kun je echter niet van een onderneming verwachten dat die toeziet op het werk van een administratief medewerkster en haar werk controleert. Laat staan dat het bedrijf het verkeerde vinkje had moeten opmerken. Daardoor kun je ook niet zeggen dat het bedrijf schuld heeft aan de fout of de kans op een fout heeft aanvaard.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.