Nieuws

Omzet en winst EY Nederland stijgen

De omzet van EY Nederland is in het boekjaar 2016/2017 met 9 procent gestegen, van 727 naar 796 miljoen euro. De winst groeide met 9 procent van 135 naar 148 miljoen euro.

De operationele kosten stegen tot 644 miljoen euro. Deze toename werd met name veroorzaakt door groei van het aantal medewerkers en hogere investeringen in kwaliteit van de dienstverlening, interne processen, opleidingen en technologische vernieuwing, aldus EY. Het aantal medewerkers (fte) nam toe met 6 procent van 4.029 naar 4.287. Het aantal partners nam toe van 245 naar 261, een stijging van 6 procent.

"De omzetgroei is over de hele linie van de bedrijfsvoering gerealiseerd en is het gevolg van de economische groei en het toegenomen consumentenvertrouwen. De positieve economische ontwikkeling en daardoor de vraag naar onze dienstverlening zien wij het komende jaar doorzetten." De omzet van TAS (Transaction Advisory Services) groeide procentueel het hardst, met 38 procent naar 54 miljoen euro. De omzet van Advisory nam met 12 procent toe tot 110 miljoen euro. Assurance steeg met 10 procent tot 334 miljoen en de omzet van Tax kwam uit op 266 miljoen euro, een toename met 4 procent.

Resultaten marktsectoren

Ook in het boekjaar 2016/2017 was de marktsector Financial Services het grootst gemeten naar omzet: die steeg met 9 procent van 179 naar 195 miljoen euro. Ook in alle andere sectoren nam de omzet toe. De grootste groei was er in de sector Technology & Telecommunication: met 22 procent van 79 naar 96 miljoen euro. De sector Consumer Products & Retail kwam met een groei van 4 procent uit op 82 miljoen euro (was 79 miljoen). Andere groeiers zijn Healthcare & Life Sciences (69 miljoen, plus 15 procent), Government & Public (62 miljoen, 13 procent) en Real Estate, Hospitality & Construction (48 miljoen, 14 procent). De omzetdaling van vorig jaar bij Energy & Resources heeft zich niet doorgezet: deze marktsector groeide weer licht, met 5 procent van 55 naar 58 miljoen euro.

Klanttevredenheid

In het afgelopen boekjaar zijn bij 164 cliënten tevredenheidsmetingen gedaan (tegen 196 in 2015/2016). Van de ondervraagde bedrijven gaf 90 procent een aanbevelingsscore van 7 of hoger – op de schaal van 0 (nooit aanbevelen) tot 10 (altijd). Dat is iets lager dan het percentage uit het vorige boekjaar: 93 procent en lager dan het streven van het kantoor naar een klanttevredenheid van 95 procent.

Overname

Het afgelopen jaar werd OC&C Strategy Consultants Benelux en zijn 59 medewerkers geïntegreerd in de EY-organisatie. EY nam het strategieconsultantsbureau in augustus 2016 over. De overname is volgens EY een belangrijke stap in het verder opbouwen van de strategie-adviespraktijk. OC&C Benelux opereert als onderdeel van Transaction Advisory Services onder de merknaam Parthenon-EY.

Terugblik raad van bestuur

De raad van bestuur kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen boekjaar. Coen Boogaart, voorzitter raad van bestuur EY Nederland: "Ons past bescheidenheid. Het enthousiasme over de goede resultaten die we op vele fronten behaalden, wordt getemperd door het kritisch oordeel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de kwaliteit van de controles bij de accountants. We zijn in april begonnen met de uitrol van Step Change to Quality, een intern verbeterprogramma. Dit programma heeft tot doel om veranderingen in onze organisatie te realiseren. Veranderingen die ertoe zullen leiden dat de kwaliteit verbetert en het vertrouwen in onze dienstverlening wordt hersteld."

In het afgelopen boekjaar is ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in de bezetting van de raad van bestuur en het management van de service line Assurance. Rob Lelieveld werd benoemd tot voorzitter van Assurance en in die hoedanigheid benoemd tot lid van de raad van bestuur. Nico Pul werd benoemd tot lid van het management van Assurance met de portefeuille Kwaliteit. Pul neemt vanuit die hoedanigheid ook deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. Patrick Gabriëls maakt sinds 1 september onderdeel uit van het management van Assurance en is verantwoordelijk voor de portefeuille Operations & Innovatie.

» Geïntegreerd jaarverslag EY Nederland 2016/2017

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.