Nieuws

Dagboek uit Sydney (3): Klimaat en workforce

NBA-directeur Berry Wammes vertegenwoordigt de Nederlandse beroepsorganisatie tijdens het World Congres of Accountants (WCOA) in Sydney. Over zijn bevindingen bericht hij op Accountant.nl.

Heel Australië legt op de eerste dinsdag van november 's middags om drie uur zijn werk opzij, om naar de Melbourne Cup te kijken. Het is de grootste paardenrace van het land, ook bekend als the race that stops the nation. Het congresprogramma wordt dus stilgelegd en iedereen verzamelt zich voor de videoschermen om naar een race te kijken die nauwelijks twee minuten duurt. Daarna gaat het programma onverdroten verder, terwijl in de stad het feesten en drinken losbarst.

Het WCOA wordt dit jaar beheerst door drie thema's: technologie, duurzaamheid en talent. Geen nieuwe onderwerpen, ze staan al jarenlang op de agenda. Maar met name rond klimaatverandering en managing tomorrow's workforce klinkt de urgentie nu door.

Als de gespreksleider vraagt naar de gevolgen van klimaatverandering voor de accountancy explodeert de zaal. Een Palestijns accountant geeft aan dat de droogte de olijvenoogst tot een derde heeft gereduceerd, een Amerikaanse beroepsgenoot beschrijft het dreigend faillissement van Californische energiemaatschappijen door megaclaims vanwege hun rol bij bosbranden. In Botswana verwoesten hongerige olifanten de akkers en in het Canadese Montreal zijn door een vroeg intredende winter alle bomen bevroren. De economische schade is indrukwekkend en overal worden accountants intensief betrokken bij schadeberekeningen, waarderingsvraagstukken (hoe zet je nieuwe bomen op de balans?) en het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsmodellen.

Schaarste en werkdruk

Actueel is ook het HR-vraagstuk en direct daaraan verbonden, schaarste en werkdruk. "De toekomst is niet geld, niet technologie, maar talent", stelt HR-professor Ian Williamson. Hij geeft aan dat diversiteit, zeker in een sterk veranderende omgeving, een harde voorwaarde is voor succesvolle vernieuwing. Ook alert en betrokken management ('wie van je mensen is niet aanwezig, wie houdt zijn mond?') is cruciaal. In Australië heeft twintig procent van de werknemers last van stress of een burn-out. Alleen organisaties die dit kunnen managen, kunnen met vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

Eerder op de dag haalt Jennifer Warawa van techonderneming Saga een internationaal IBM-onderzoek aan, waaruit blijkt dat de diverse generaties jonge werknemers qua motivatie niet van elkaar verschillen. Alle generaties zijn op zoek naar zinvol werk, uitdaging, de beste willen zijn en work-life balans. Saillant is dat ook de opvolgende oudere generaties identiek zijn, maar dan in hun klacht over jongeren die 'wel geld willen verdienen maar niet willen werken'. Over technologie is Warawa helder: het is geen issue, waar het om gaat is het veranderende gedrag als gevolg ervan. Relevantie is niet meer voldoende, je moet als onderneming onmisbaar zijn en dat staat of valt met meaningful interactions.

Lessen uit de crisis

's Ochtends analyseert keynote speaker Niall Ferguson (hoogleraar geschiedenis, auteur en publicist in onder andere Sunday Times, Boston Globe en het FD) de wereld sinds de financiële crisis. Zijn conclusie: van de zes oorzaken is er slechts één effectief bestreden (het weerstandsvermogen van de banken) en de rest niet. Het huidige financiële systeem is zelfs less resilient geworden. Over de rol van accountants in 2008: "They were compliant but did not do the good thing." Over hun relevantie nu: zorg voor robuuste, wereldwijde standaarden. Expliciet verwijst hij daarbij naar ontwikkelingslanden, waar corruptie en een gebrekkige rechtstaat het grootste obstakel voor ontwikkeling vormen.

Indrukwekkend is het optreden van karate- en kickbokskampioene Nadine Champion. Met haar 10 seconds of courage beschrijft ze de angst die optreedt vlak voor het gevecht. Die angst kun je overwinnen, "you can control your response". Het is een kwestie van luttele seconden, maar wel de sleutel voor succes. Daarvoor moet je jouw doel helder voor ogen hebben. "Courage is not the absence of fear but the consciousness that something other is more important than that."

Het is een boodschap waar het accountantsberoep mee uit de voeten kan en die zo te zien aankomt bij de honderden accountants die haar optreden ademloos volgen.

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.