Nieuws

AEX-ceo's verdienden in 2017 gemiddeld 3,6 miljoen euro

Ceo's van bedrijven met een AEX-notering ontvingen in 2017 een gemiddeld jaarsalaris van zo’n 3,6 miljoen euro, inclusief bonussen en beloning in aandelen. De verschillen tussen individuele topmannen en –vrouwen zijn echter groot.

Dat blijkt uit een beloningsonderzoek van het Executive Remuneration Research Centre van Vlerick Business School onder leiding van professor Xavier Baeten. Het is uitgevoerd onder ceo's van 862 beursgenoteerde ondernemingen in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

De minstverdienende large-cap ceo verdiende iets meer dan zeven ton en de meestverdienende zo'n 8,3 miljoen euro. Duitse en Britse ceo's verdienen overigens een stuk meer. Topmannen van large-cap bedrijven in Duitsland gingen gemiddeld met ruim 6,2 miljoen euro naar huis, 42 procent meer dan in Nederland. In Engeland was dit 3,8 miljoen euro 

Daar waar het mediaansalaris van de AEX-ceo's in 2017 duidelijk hoger lag dan in 2016, gold dat niet voor ceo's van mid- en small-caps. AMX-ceo's (midcap) konden met gemiddeld iets meer dan 1,1 miljoen euro op 9 procent meer rekenen dan het jaar daarvoor. Topmannen van AScX-fondsen (small-cap) zagen hun salaris gemiddeld met 1 procent dalen van 785 duizend naar 775 duizend euro. 

Stijging langetermijnbeloning

De totale bezoldiging van de onderzochte ceo's bestaat uit drie componenten: een vast salaris, bonussen die zijn gekoppeld aan bepaalde doelstellingen en beloning in de vorm van aandelen. Deze laatste categorie - de zogenoemde Long Term Incentives (LTI's) - staan voor lange tijd vast en kunnen doorgaans pas worden verzilverd na een periode van drie jaar en bij het realiseren van bepaalde doelstellingen. Het zijn de LTI's die een flinke gemiddelde stijging laten zien: van 1,26 miljoen in 2016 naar 1,82 miljoen in 2017. "Daarmee hebben zij de grootste invloed op de stijging van de totale remuneratie van ceo's, hoewel ook hierbij moet worden opgemerkt dat de verschillen per individu erg groot zijn", aldus de onderzoekers.

Afkomst

De omvang van het bedrijf speelt de belangrijkste rol bij de bepaling van de hoogte van de totale bezoldiging van Nederlandse ceo's. Tegenover elke groei van 1 procent in beurskapitalisatie staat een groei van 0,4 procent in salaris van de top. Daarnaast speelt mee in welke sector de onderneming actief is, wat het vestigingsland is en bovendien telt de mate van versnippering van het aandeelhouderschap.

Ook de afkomst van een ceo is van invloed op zijn of haar remuneratie. Professor Xavier Baeten: "Een ceo afkomstig uit een ander land dan waar het bedrijf een beursnotering heeft, ontvangt gemiddeld meer dan ceo's uit hetzelfde land als het bedrijf. Dat is opvallend, omdat de markt van ceo's vaak als internationaal wordt gezien. Het onderzoek toont aan dat er extra moet worden betaald om een buitenlandse ceo aan het roer te krijgen."

Shareholder value

Als onderdeel van het onderzoek werden de key performance indicators (KPI’s) van 698 bedrijven bekeken. Daarvan blijken er slechts 139 - nog geen 20 procent - prestatiemaatstaven te hanteren die verder gaan dan alleen financiële. In ons land neemt nog maar vier op de tien bedrijven indicatoren mee die focussen op stakeholder value - bijvoorbeeld met een focus op veiligheid en milieu - en niet enkel op shareholder value, oftewel: financieel rendement.

Baeten: "Hoewel het natuurlijk een goede ontwikkeling is dat steeds meer ondernemingen prestatiemaatstaven op het gebied van corporate social responsibility hanteren, wil de aanwezigheid ervan niet automatisch zeggen dat deze ondernemingen ook goed scoren op die onderdelen. Niet altijd worden immers de meest relevante en uitdagende target gezet op dit niveau."

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.