Nieuws

AFM wil 'niet alleen fouten opsporen en bestraffen'

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil vooral bevorderen dat cultuur en gedrag in de accountancy zo veranderen dat fouten worden voorkomen. Dat zegt AFM-bestuurder Gerben Everts in een interview in het magazine Accountant.

Volgens Everts is de maatschappelijke rol van de accountant "enorm, domweg niet te bagatelliseren". Juist dat belang maakt dat de AFM niet als enige partij moet beoordelen of accountants hun werk goed doen. "Het bedrijfsleven, beleggers, auditcommissies en accountantsorganisaties zelf hebben daarin allemaal een verantwoordelijkheid."

Auditcommissies

De AFM praat momenteel veel met auditcommissies. Everts ziet dat die meer oog krijgen voor de kwaliteit van accountantscontroles. "Het bewustzijn ontwikkelt zich. In een recent gesprek meldden leden van een auditcommissie van een multinationale onderneming dat ze zorgen hadden over de kwaliteit van de controle in sommige jurisdicties. Men wilde graag weten hoe het te organiseren zou zijn daar een andere accountant te nemen dan de accountant op het topniveau. Het feit dat dit soort vragen aan de AFM wordt voorgelegd vind ik veelbelovend."

De AFM-bestuurder erkent dat in de accountantssector hard wordt gewerkt aan herstel van vertrouwen. "Dat leidt nog niet overal tot successen, maar ik denk wel dat een gevolg zal zijn dat wij in de toekomst veel minder algemene bevindingen over de hele sector zullen hebben. Er zijn inmiddels accountantsorganisaties die qua prestaties op dit vlak heel goed in de buurt komen van het gewenste ambitieniveau." Die ontwikkeling vraagt volgens Everts om meer maatwerk bij het toezicht.

Verrast

De AFM is recent in beroep gegaan tegen een uitspraak van de rechtbank Rotterdam, aangespannen door EY en PwC. Daarbij oordeelde de rechter dat het vinden van kwalitatief onvoldoende controledossiers niet betekent dat een accountantsorganisatie de zorgplicht heeft geschonden. De stelligheid van die uitspraak heeft de AFM "verrast", aldus Everts. "Als die in hoger beroep overeind blijft, kunnen we niet meer via de accountantsorganisatie handhaven op evidente tekortkomingen in de controle van de jaarrekening. Dat is volgens ons niet in lijn met de oorspronkelijke bedoeling van de wet." Een radicale omslag in de aanpak van de AFM is niet aan de orde, stelt de AFM-bestuurder.

Het volledige interview met Gerben Everts is opgenomen in de Q1-editie van het kwartaalmagazine Accountant.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.