Nieuws

Knot: wees voorbereid op nieuwe recessie

Het is goed mogelijk dat zich binnen tien jaar een nieuwe economische recessie voordoet. Daarvoor waarschuwt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) bij de presentatie van het jaarverslag.

Om te voorkomen dat we straks "pech- en gelukgeneraties'' hebben is het volgens Knot belangrijk dat Nederland en Europa doorpakken met hun hervormingen. Een van de verbeterpunten die hij aanstipt is het beperken van de hypotheekschuld van gezinnen. Al die schulden kunnen immers voor problemen zorgen, als bijvoorbeeld de rente weer gaat stijgen. Op de woningmarkt zal het huizenaanbod omhoog moeten. Daarnaast blijft het wachten op een grootscheepse herziening van het pensioenstelsel. 

Volgens Knot is de inkomensontwikkeling de laatste jaren sterk achtergebleven op de economische groei, zegt hij in een interview met het FD. Dat komt deels door stijging van de lasten op arbeid en ook door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. "Nederland zou welvaren bij sterkere loonsverhogingen", meent hij. 

Volgens Knot biedt het  gunstige economische tij biedt kansen aan de politiek om een ambitieuze hervormingsagenda door te voeren. Op Europees niveau betekent dat vooral vaart maken met het geplande proces om een bankenunie en een soort gemeenschappelijke kapitaalmarkt op te zetten. Op Europees niveau betekent Knots boodschap vooral vaart maken met het geplande proces om een bankenunie en een soort gemeenschappelijke kapitaalmarkt op te zetten. De Economische en Monetaire Unie (EMU) is nog niet af, stelt hij. Verder benadrukt Knot hoe belangrijk het is dat de Europese Centrale Bank (ECB) zijn stimulerende monetaire beleid gaat afbouwen. 

De DNB-president ziet evenwel niet zoveel toegevoegde waarde in een Europees stabilisatiefonds, zoals topvrouw Christine Lagarde van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) recent voorstelde. Knot denkt dat de huidige begrotingsregels voor lidstaten, als die goed worden nageleefd, al voldoende ruimte bieden om op dit vlak orde op zaken te stellen. Een soort Europese variant van het IMF opzetten zou volgens Knot bovendien veel politieke weerstand oproepen.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.