Nieuws

Alleen adviseren over relevante opties

Accon AVM hoeft geen schadevergoeding te betalen aan een cliënt vanwege een onvolledig advies over gebruik van de herinvesteringsreserve. Een belasting- of andere adviseur hoeft zijn klant niet te wijzen opties die onzekerheid en risico’s met zich meebrengen en niet relevant zijn. Dat zegt de advocaat-generaal bij de Hoge Raad in een advies.

Lex van Almelo

De Hoge Raad neemt het advies van de advocaat-generaal – conclusie geheten – in de meeste gevallen over. Dat zal in dit geval vermoedelijk ook gebeuren, omdat de advocaat-generaal in zijn conclusie nauw aansluit bij een uitspraak van de Hoge Raad uit 2009.

In die zaak adviseerde een belastingadviseur van Deloitte een accountant over de fiscale consequenties van het uittreden als vennoot uit een maatschap en de daaruit voortvloeiende uittreedsom. De Hoge Raad zei toen dat een belastingadviseur zich zal mogen beperken tot het geven van een advies over de fiscale mogelijkheden die relevant zijn voor het specifieke geval. Hij hoeft niet te wijzen op “op fiscale faciliteiten die weliswaar in theorie van toepassing zouden kunnen zijn doch waarvan redelijkerwijs valt uit te sluiten dat zij in de gegeven omstandigheden voor toepassing in aanmerking komen”.

De advocaat-generaal bij de Hoge Raad vat dit als volgt samen: “… over mogelijkheden die in het gegeven geval redelijkerwijs niet of onvoldoende relevant zijn, behoeft de opdrachtnemer zijn opdrachtgever niet spontaan te informeren”.

Onzekerheid

In de zaak tegen Accon AVM vindt een paardenhouder dat de belastingadviseur hem had moeten wijzen op de mogelijkheid om zijn geld uit de herinvesteringsreserve “ruisend” in te brengen in een bv. De paardenhouder had zijn rundveestapel en melkquota in mei 2006 verkocht en liet in 2010 een trainingshal voor paarden bouwen. De fiscale winst van de melkquotaverkoop stak hij in een herinvesteringsreserve (hir). Met zo’n reserve kun je de heffing van inkomstenbelasting uitstellen, mits je het geld binnen drie jaar herinvesteert.

Toen Accon AVM in 2008 de ib-aangifte over 2006 indiende, wist het nog niets van de hir. In maart 2010 wel; Accon nam de hir van 795 duizend euro toen op in de aangifte over 2007. Er resteerde nog een hir-bedrag van vier ton en daarover liet de belastinginspecteur de paardenhouder 229.271 euro belasting betalen.

De paardenhouder vindt dat Accon AVM hem erop had moeten wijzen dat hij de hir niet kon gebruiken voor de bouw van de trainingshal. De fiscalist heeft dat echter gedaan, zodra hij hoorde van de hir. Aan de ruisende inbreng in een bv (“de bv-optie”), die de paardenhouder wenste, kleefden volgens de fiscalist veel bezwaren en onzekerheden. Daarom liet het kantoor die buiten beschouwing.

In de civiele procedure over de claim van de paardenhouder benoemde de Rechtbank Gelderland de Tilburgse hoogleraar interne en externe belastingzekerheid Ronald Russo tot externe deskundige. Die stelde vast dat er bij de bv-optie onzekerheden waren over de fiscale afhandeling (eventuele stille reserves, hoogte op te nemen salaris), terwijl er aan de andere kant extra lasten waren wegens het hebben van een bv.

Begrijpelijk

In 2015 gaf de Rechtbank Gelderland de paardenhouder deels gelijk: het kantoor moest hem een schadevergoeding betalen van veertigduizend euro. In hoger beroep zette het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een streep door dat vonnis. Accon AVM hoefde de bv-optie niet te adviseren, gezien:

  • de fiscale en financiële risico’s en onzekerheden, waarvan Russo rept;
  • de twijfels die het kantoor zelf had, gezien de voor- en nadelen van de bv-optie.

De paardenhouder is in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Gezien de conclusie van de advocaat-generaal moet hij geen hoge verwachtingen hebben van de uitkomst. De advocaat-generaal vindt het arrest van het hof begrijpelijk en voldoende gemotiveerd. Hij adviseert het cassatieberoep te verwerpen.

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.