Nieuws

Bijna kwart mkb heeft behoefte aan externe financiering

Bijna een kwart van het mkb gaf in de periode van juli 2017 tot juli 2018 aan behoefte te hebben aan externe financiering. Van de mkb-bedrijven die in deze periode behoefte hadden aan financiering en hiertoe daadwerkelijk een aanvraag deden, kreeg 84 procent de financiering ook rond.

Dat blijkt uit de Financieringsmonitor 2018, zo meldt het CBS. De Financieringsmonitor toont de resultaten van een digitale enquête onder mkb-bedrijven. Met de resultaten van de enquête wordt de zoektocht van het mkb naar externe financiering van begin tot eind in kaart gebracht.

Meer vraag bij grotere bedrijven binnen het mkb

De financieringsbehoefte binnen het mkb neemt toe met de bedrijfsgrootte. Bij het microbedrijf (minder dan 10 werkzame personen) heeft 23 procent behoefte aan externe middelen. Bij het kleinbedrijf (tussen de 10 en 50 werkzame personen) en het middenbedrijf (50 tot 250) ligt dat, met respectievelijk 27 procent en 31 procent, hoger.

De lijn kan niet worden doorgetrokken naar het grootbedrijf (meer dan 250 werkzame personen). Hier ligt de financieringsbehoefte met 17 procent lager dan bij het mkb. Het zijn vooral de jonge, snelgroeiende bedrijven en startups die behoefte hebben aan financiering, om een uitbreiding te kunnen bekostigen.

Van de bedrijven die aangeven een financieringsbehoefte te hebben, verkent 81 procent de mogelijkheden. Twee derde van deze laatste groep doet daadwerkelijk een aanvraag voor financiering. Bij de startups zijn de meeste afvallers: meer dan de helft doet geen aanvraag nadat zij zich georiënteerd hebben, veelal omdat zij hun slaagkans laag inschatten.

Gemiddelde slaagkans laagst bij kleinste mkb'ers

Van de bedrijven in het mkb die een aanvraag doen voor financiering, slaagt 84 procent erin om de gevraagde financiering geheel of gedeeltelijk binnen te halen. Het gemiddelde slagingspercentage varieert tussen 80 procent voor de groep microbedrijven tot 93 procent voor middenbedrijven als groep. Dit is een stuk lager dan bij het grootbedrijf, waar 99 procent van de aanvragen leidt tot financiering.

Naast bedrijfsgrootte dragen ook financiële gezondheid en de beschikbaarheid van veel onderpand bij aan de slaagkans. De ICT en de zakelijke dienstverlening zijn bedrijfstakken binnen het mkb waar een aanvraag het minst vaak leidt tot financiering. Zij kunnen financiers minder onderpand, en dus minder zekerheden bieden.

Banklening blijft populairst

Bij de externe financiering van het mkb komen de traditionele vormen, zoals bankleningen (40 procent), leasing (21 procent), en rekeningen-courant (12 procent) het meest voor. Het aandeel van deze traditionele financieringsvormen neemt toe met de bedrijfsgrootte. Kleinere ondernemingen doen het vaakst een beroep op alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding en informele investeerders, omdat bij deze vormen minder hoge eisen worden gesteld.

Gerelateerd

reacties

Reageren op een artikel kan tot drie maanden na plaatsing. Reageren op dit artikel is daarom niet meer mogelijk.

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.