Nieuws

NBA Jaarplan 2020 verschenen

De NBA zet in 2020 de projecten uit de aangescherpte Vernieuwingsagenda en de Veranderagenda Audit door. Verder krijgt de campagne 'Nederland rekent op zijn accountants' in 2020 een vervolg met een specifieke campagne gericht op het mkb en op scholieren en studenten.

Dat staat in het NBA Jaarplan 2020. Ook zal het derde MCA-rapport en het begin 2020 te publiceren rapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA) nog invloed hebben op de plannen voor 2020. Welke invloed, is nu nog onzeker. Wat wel zeker is dat het accountantsberoep in 2020 125 jaar bestaat en dat dit zal leiden tot verschillende activiteiten.

Onomstreden kwaliteit

Ook in 2020 leidt het thema 'onomstreden kwaliteit' tot verschillende initiatieven. Het Dasboard Accountancy wordt voortgezet. Verder wordt ingezoomd op de verbetering van kennis en leesbaarheid van de beroepsstandaarden voor accountants. Ingezet wordt op nieuwe leermiddelen, die beknopt, helder en visueel zijn. Het Adviescollege voor Beroepsreglementering (ACB) is de spil in het regelgevend proces. In 2020 zal dit proces geëvalueerd worden en op basis daarvan zullen nieuwe doelstellingen en activiteiten geformuleerd worden.

Governance

Als gevolg van en parallel aan de ontwikkeling van een nieuwe governance dient ook de wetgeving te worden aangepast. De verwachting is dat dit niet in 2020 zal zijn afgerond. Mede hierom, en om de ideeën en initiatieven voldoende samen met leden te kunnen testen, is de definitieve besluitvorming uitgesteld naar eind 2020.

Het jaarplan staat geagendeerd voor de ALV van 16 december en in die vergadering zal ook de NBA-begroting 2020 worden behandeld.

» NBA-Jaarplan 2020

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.