Nieuws

Monitoringcommissie code-Tabaksblat twijfelt aan evaluatiemethode

Beursgenoteerde ondernemingen lijken de Corporate Governance Code goed na te leven, maar de vraag is of de huidige evaluatiemethodes een realistisch beeld geven van de naleving.

Dat staat in het rapport Monitoring boekjaar 2018 van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de Commissie, laat in het Financieele Dagblad weten ook twijfels te hebben bij de naleving van de code. "Bedrijven zouden iets meer aan het net kunnen spelen en minder aan de baseline. Het gaat ten slotte om de moeder van alle codes voor goed ondernemingsbestuur", aldus Van der Meer Mohr.

De commissie laat weten verder onderzoek te doen naar of er aanpassingen nodig zijn qua onderzoeksmethodiek en rapportage. "De Code kent het principe van veronderstelde toepassing, gebaseerd op het onderliggende vertrouwensbeginsel van 'pas toe of leg uit'. Hierdoor geldt alleen afwijking van de Code zonder motivering als niet-naleving. In het geval dat de beursvennootschap niet aangeeft dat van een gedragsbepaling wordt afgeweken, is als gevolg de aanname dat de vennootschap deze bepaling naleeft (veronderstelde toepassing). Dit issue is niet nieuw, maar wel knellender nu ongeveer zeventig procent van de Code uit gedragsbepalingen bestaat. De kwaliteit van de beantwoording van de onderzoeksvragen laat verder soms te wensen over, waardoor conclusies over hoge nalevingspercentages niet in alle gevallen gerechtvaardigd lijken", aldus de Commissie.

De evaluatie van de Monitoring Commissie is verder over het algemeen positief. "Naleving van de herziene Corporate Governance Code door beursvennootschappen is onverminderd hoog met 99 procent. Algemeen beeld is dat de vennootschappen de nieuwe principes in de Code - zoals lange termijn waardecreatie - omarmen, maar nog vragen hebben hoe deze nieuwe principes het best te implementeren", aldus de Commissie in haar persbericht.

De Commissie maakt zich wel zorgen over het onderschatten van de risico's die nieuwe technologieën met zich meebrengen. Ook de eigen kennis en kunde op dat vlak zou door rvc's en rvb's worden overschat.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.