Nieuws

NBA dient voorstel in voor één nieuwe accountantstitel

De NBA dient aanstaande maandag een voorstel in bij minister Hoekstra (Financiën) voor het voeren van één nieuwe beschermde titel voor alle Nederlandse accountants. De bestaande AA- en RA-titels komen daarmee te vervallen.

De nieuwe titel 'ACC' moet tegelijk worden ingevoerd met enkele al lopende wetswijzigingen voor het accountantsberoep, zoals rondom de inrichting van de NBA. Daarmee zou de nieuwe titel vanaf begin 2021 van kracht moeten worden.

De aanpassing van de titel past in de lijn van de organisatie om leden vooral te verbinden op de kwaliteit van de beroepsuitoefening en niet op de aard van hun werkzaamheden. Het besluit is genomen na onderzoek onder een representatieve groep leden, die in grote meerderheid kozen voor het afschaffen van het onderscheid tussen RA en AA. Leden gaven daarbij ook aan voorkeur te hebben voor de afkorting 'ACC'. Een andere optie, de internationale aanduiding 'CPA', kreeg veel minder bijval.

Logische stap

NBA-voorzitter Marco van der Vegte (nu nog RA) erkent dat het even wennen zal worden. "Maar dat duurt niet lang en dit past naadloos in de lijn die we met de Vernieuwingsagenda hebben ingezet. Als we straks geen ledengroepen meer hebben is dit een logische nieuwe stap voor ons beroep. Het onderstreept onze verbinding als accountants."

Het onderscheid tussen RA en AA is al jaren onderwerp van discussie. In eerdere plannen voor hervorming van het opleidingstraject werd ook gepleit voor één basistitel 'accountant' met mogelijk aanvullende kwalificaties.

Historie

De Wet op het accountantsberoep biedt titelbescherming voor de titel 'accountant' en als afgeleide daarvan ook voor de huidige beroepstitels AA en RA. De huidige titels hebben een lange historie. In 1962 verscheen de Wet op de Registeraccountants. De invoering daarvan kostte nog vijf jaar. Die invoeringstermijn gaf de regering ruimte om een wetsontwerp voor te bereiden voor een tweede categorie accountants, de accountants-administratieconsulenten. Die wet kwam in 1972 tot stand.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.