Nieuws

Accountant worstelt met rechtmatigheid zorguitgaven Caribisch Nederland

Sinds 2013 kan de accountant van het Zorgverzekeringskantoor Caribisch Nederland (ZVK) de rechtmatigheid van uitgaven niet vaststellen, en ook in 2018 bestaat er weer onzekerheid over bijna 70 miljoen euro aan uitgaven.

Dat blijkt uit het Verantwoordingsonderzoek 2018 van de Algemene Rekenkamer. De minister van VWS bekostigt het ZVK om de zorguitgaven voor Caribisch Nederland te financieren. Bij de verantwoording van het ZVK over 2017 heeft Stichting Overheidsaccountantsbureau Curaçao (SOAB) een controleverklaring van oordeelonthouding afgegeven.

SOAB heeft volgens de Rekenkamer geen zekerheid kunnen verkrijgen over de rechtmatigheid van een bedrag van circa 67 miljoen euro. "Hierdoor weet de minister niet zeker of dat deel van de uitgaven van het ZVK, ruim 50 procent, in 2017 rechtmatig is besteed. In totaal heeft de minister in 2017 120,4 miljoen euro aan het ZVK verstrekt", aldus de Rekenkamer.

Sinds 2013 kan de accountant van het ZVK de rechtmatigheid van een belangrijk deel van de uitgaven van het ZVK niet vaststellen. "De problemen hangen samen met de specifieke omstandigheden op de BES-eilanden zoals de kleinschaligheid. Hierdoor heeft het ZVK geen andere keus dan gebruik te maken van de aanwezige zorgaanbieders. De accountant van het ZVK geeft aan dat deze zorgaanbieders hun interne (beheers)processen rond de rechtmatige besteding van gelden in 2017 niet op orde hadden. Hierdoor is het vaststellen van de rechtmatige besteding van de bijdrage van het ZVK door die zorgaanbieders vrijwel niet mogelijk", aldus de Rekenkamer.

De oplossing zit volgens het ZVK in een betere samenwerking tussen zorgaanbieders en het ZVK. "Gegeven het structurele karakter van het probleem om de rechtmatigheid van de zorguitgaven vast te stellen, achten wij het noodzakelijk dat de minister van VWS strakker de regie voert op het ZVK. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door het ZVK te beschouwen als een onderdeel van een reguliere directie en deze volledig mee te laten lopen in de departementale planning- en controlcyclus. De minister kan dan het jaarplan van het ZVK vaststellen en wordt dan periodiek geïnformeerd via managementrapportages. Hierdoor wordt de minister eerder geïnformeerd over de uitkomsten van het beleid en de bedrijfsvoering van het ZVK waardoor hij beter kan (bij)sturen."

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.