Nieuws

Jaarrekening beursgenoteerde onderneming vanaf boekjaar 2020 digitaal

Met de publicatie in het Official Journal heeft de Europese Unie de technische standaard voor een Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF) voor beursgenoteerde ondernemingen goedgekeurd.

Dit formaat moet worden gebruikt voor het beschikbaar stellen van de jaarlijkse financiële verslaggeving aan de AFM en overige geïnteresseerden. Het gebruik hiervan is verplicht voor jaarlijkse financiële verslagen voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2020.

Dat meldt de NBA. Het ESEF-formaat maakt gebruik van de XHTML-standaard in combinatie met XBRL. De XHTML-standaard is de standaard die door een webbrowser wordt gerenderd naar een voor de mens leesbare presentatie. In het XHTML-bestand zijn vervolgens financiële cijfers en toelichtingen gemarkeerd met behulp van XBRL. Hoewel de XBRL voor de mens onzichtbaar is, is deze door een computer wel geautomatiseerd te verwerken. De combinatie van XHTML en XBRL wordt Inline XBRL genoemd.

Een voordeel van het gebruik van Inline XBRL is dat de financiële verslagen gemaakt in deze standaard door iedereen te raadplegen zijn. Om een financieel verslag in Inline XBRL te bekijken is een standaard webbrowser voldoende. Ook is het met Inline XBRL mogelijk om een financieel verslag als een ‘glossy paper’ op te stellen. Achtergronden, foto’s en grafieken kunnen aan een Inline XBRL-document worden toegevoegd. Dit in tegenstelling tot de XBRL die momenteel in Nederland wordt gebruikt.

Taxonomie

De basis voor de XBRL-taxonomie is een taxonomie die beschikbaar wordt gesteld door de ESMA (European Securities and Markets Authority), de Europese toezichthouder op de kapitaalmarkten. Deze taxonomie bevat een selectie uit de IFRS-taxonomie van de International Accounting Standards Board (IASB), aangevuld met labels in de talen van de 28 Europese lidstaten. In de eerste twee jaar moet alleen de geconsolideerde jaarrekening met behulp van XBRL worden gemarkeerd. Na 2022 geldt de verplichting ook voor de toelichtingen.

Controle

Om te bepalen op welke wijze de Europese controlerend accountant een Inline XBRL-jaarverslag zou moeten controleren, heeft de Europese Commissie aan de Europese toezichthouders gevraagd dit te onderzoeken en te komen met een leidraad. Naast het vaststellen van het getrouw beeld moet de accountant ook vaststellen dat de data op een juiste wijze met XBRL zijn gemarkeerd.

Nederlandse ondernemingen

Wat de bovenstaande Europese verplichtstelling gaat betekenen voor Nederlandse ondernemingen, die op dit moment nog uitstel voor het deponeren in XBRL genieten, is nog niet geheel bekend. Verwachting is dat deze ondernemingen ook vanaf boekjaar 2020 in Inline XBRL hun financieel verslag openbaar moeten maken. De wijze waarop de accountant assurance moet verlenen is net als bij de ESEF-verplichting nog niet bekend.

Meer informatie

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.