Nieuws

Controle bij Greenchoice te oppervlakkig

De controlerend accountant heeft bij de jaarrekening 2010 van energiebedrijf Greenchoice te weinig controlewerkzaamheden uitgevoerd en is hierbij onvoldoende professioneel-kritisch geweest.

Lex van Almelo

Greenchoice koopt gas en elektra in en verkoopt die door aan consumenten. Een jaar of tien geleden liet de directie klanten, die hun contract opzegden en hun geld terug wilden, vragen om een eindafrekening. Het geld dat niet werd teruggevraagd, kwam ten goede aan het bedrijfsresultaat en dus aan de twee dga’s, die met deze fraude miljoenen achterover drukten.

De huisaccountant van Greenchoice keurde de jaarrekening 2010 goed zonder de gesignaleerde frauderisico’s nader te onderzoeken en vraagtekens te plaatsen bij de integriteit van het management. Ook al waren er al kritische berichten verschenen in de media en was bekend dat de toenmalige markttoezichthouder NMa in december 2011 een boete zou opleggen.

'Onbegrijpelijk'

De accountant had onvoldoende controle-informatie om de post ‘Nog te verrekenen inzake geleverde elektra en gas’ goed te keuren, terwijl ook de administratieve organisatie van Greenchoice niet op orde was. De accountant heeft de controle uitgevoerd en afgerond met een onvoldoende professioneel-kritische instelling.

Over duidelijke signalen van een integriteitsgebrek bij de directeuren sprak de accountant met de directeuren, zonder nader onderzoek te doen. De Accountantskamer vindt het “onbegrijpelijk” dat de accountant niet meer controlemaatregelen heeft genomen, nadat bekend was geworden dat de NMa op 9 december 2011 een boete van zeven miljoen euro had opgelegd, omdat Greenchoice de opzeggers geen eindafrekeningen stuurde.

Nog onbegrijpelijker vindt de tuchtrechter de goedkeuring van de jaarrekening van een Greenchoice-dochter, omdat de accountant toen wist dat:

  • de aandeelhouders van Greenchoice weigerden de jaarrekening van de dochter vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen;
  • een ander accountantskantoor de jaarrekening van Greenchoice onderzocht;
  • er een enquêteprocedure naar wanbeleid van de directeuren liep bij de Ondernemingskamer.

Dat de accountant er met een waarschuwing af komt dankt hij aan de “uitzonderlijk” lange duur van de procedure. De Autoriteit Financiële Markten diende de tuchtklacht al eind 2014 in.

» Lees ook: Fraude Greenchoice

Gerelateerd

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.