Nieuws

Hoogleraar: 'Jaarverslagen grote ondernemingen weinig concreet over klimaatimpact'

Veel grote Nederlandse ondernemingen rapporteren in hun jaarverslagen uitvoerig over klimaatimpact, maar het ontbreekt veelal aan concrete en gedetailleerde informatie over de gerealiseerde CO2-uitstoot, de impact van klimaatverandering op de bedrijfsvoering en hoe die impact in de toekomst kan worden aangepakt.

Dat blijkt uit onderzoek van Dick de Waard, hoogleraar auditing aan de Rijksuniversiteit Groningen. In opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving analyseerde hij de jaarverslagen uit 2016 en 2017 van 199 bedrijven. De NBA publiceerde in 2018 in samenwerking met Dick de Waard, die tevens lid is van de Groene Brigade van de NBA, het rapport 'CO2 staat nauwelijks op de financiële agenda'. "We hebben zo'n tweehonderd ondernemingen onderzocht en bij gauw de helft is de informatievoorziening matig tot minimaal", aldus De Waard vanochtend tijdens een radio-interview van BNR.

De Waard: "De klimaatrapportages van deze grote bedrijven bevatten algemene toelichtingen op het gebied van corporate governance, verslaggevingscriteria en strategie en beleid. Maar meestal ontbrak een adequate plan-do-check-act-cyclus ten aanzien van CO2-uitstoot, waardoor het voor deze bedrijven onmogelijk werd om concrete cijfers te rapporteren."

Gemiste kans

In 2017 is een EU-richtlijn ingevoerd (EU Transparantierichtlijn, 2014-95) die organisaties van openbaar belang ertoe verplicht relevante informatie in hun jaarverslag op te nemen over duurzaamheid. Volgens De Waard heeft dit weinig veranderd en dat vindt hij een gemiste kans. "We staan te juichen bij het bereiken van klimaatafspraken in Parijs of de presentatie van ons eigen Nederlandse klimaatakkoord. Maar om te bepalen of we die doelen halen zijn concrete cijfers nodig. En die cijfers ontbreken nu grotendeels in het bedrijfsleven."

De Waard onderzocht of er sprake is geweest van een ontwikkeling in informatievoorziening tussen 2016 en 2017, omdat in 2017 de van kracht werd. Uit zijn onderzoek blijkt dat dit sterk uiteenloopt. "Er is bij beursgenoteerde bedrijven sprake van een driedeling in de kwaliteit van de informatie, waarbij over het algemeen de AEx-fondsen transparanter zijn dan de AMx-fondsen, die op hun beurt weer transparanter zijn dan de ASCx-fondsen."

Private niet-beursgenoteerde ondernemingen zijn het minst transparant. Slechts twintig tot 26 ondernemingen van in totaal 96 ondernemingen rapporteert informatie over de impact op en van klimaatverandering. Bij een aantal van deze ondernemingen is de informatie zeer beperkt. Deze ondernemingen zijn niet verplicht op volgens de Transparantierichtlijn te rapporteren, maar desalniettemin is De Waard verbaasd. "Vooraf verwachtte ik dat de invoering van de transparantierichtlijn een positieve invloed zou kunnen hebben, ook op deze bedrijven. Maar dat effect kon in ons onderzoek niet worden aangetoond."

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.