Nieuws

AuditNL Oost vecht 'dubbele' toezichtslasten aan

Registeraccountant Gert Slijkhuis vindt het "onrechtvaardig" dat zowel de NBA als de AFM kosten in rekening brengen voor het toezicht. Op 20 augustus buigt het College van Beroep voor het bedrijfsleven zich over het beroep van Slijkhuis.

Lex van Almelo

Gert Slijkhuis van AuditNL Oost heeft vergeefs bezwaar gemaakt tegen twee NBA-facturen voor de periodieke toetsing van zijn kantoor. Hij moet twee keer 5.000 euro betalen voor de toetsing, waarbij onder meer wordt gekeken naar de wettelijke-controledossiers. Slijkhuis snapt dat de NBA-toetsers moeten worden betaald. Maar op basis van zijn omzet betaalt hij ook al "een toezicht fee aan de AFM".

Slijkhuis: "Naar mijn mening wordt er nu dubbel gefactureerd. Want als de NBA de toetsing niet zou uitvoeren op basis van het convenant met de AFM, zou ik die NBA-facturen niet ontvangen en alleen de toezicht fee betalen. Het gaat mij om het principe, meer nog dan om het geld. Ik vind het onrechtvaardig."

Het bestuur van de NBA heeft het bezwaar tegen de facturen afgewezen, maar licht die afwijzing nog even niet toe. Het wil het debat voeren in de rechtszaal en niet in de media. Het bestuur zal pas reageren als het College uitspraak heeft gedaan.

Declareren

Behalve dat hij het onrechtvaardig vindt, noemt Slijkhuis geen harde juridische argumenten tegen de NBA-facturen. "De nota is niet hoog genoeg om een advocaat in te schakelen. Misschien had ik die wel kunnen betalen als ook andere kantoren bezwaar hadden gemaakt. Maar kantoren zijn bang dat het tegensputteren gevolgen heeft voor de toetsing. En de NBA is bang om de kosten van de toetsingen te declareren bij de AFM."

Volgens het convenant houdt de AFM steekproefsgewijs toezicht op de toetsingen door de NBA. Los daarvan kan de AFM specifieke kantoren onderzoeken en themaonderzoeken instellen. NBA en AFM declareren voor de uitvoering van het convenant geen kosten bij elkaar.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.