Nieuws

Coalitie Circulaire Accounting van start

De NBA en Circle Economy, een organisatie die zich inzet voor het bevorderen van een circulaire economie, hebben de 'Coalitie Circulaire Accounting' opgericht. Doel van de coalitie is om gezamenlijk boekhoudkundige vraagstukken in de circulaire economie te identificeren, te onderzoeken en te komen tot uitvoerbare oplossingen. Een voorbeeld daarvan zijn waarderingskwesties bij circulair ondernemen.

De coalitie is een samenwerking tussen Circle Economy, NBA, Dura Vermeer, ABN Amro, KPMG, de provincie Overijssel en wetenschappers verbonden aan Erasmus Universiteit, Open Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Nyenrode Business Universiteit en Avans Hogeschool. Het initiatief wordt medegefinancierd door Nederland Circulair!

De coalitie bestaat uit opstellers (interne financials), gebruikers (financiers, aandeelhouders) en adviseurs/controleurs (accountants), samen met experts uit de wetenschap en de adviespraktijk. Doel is om het vakgebied mee te laten veranderen met de nieuwe werkelijkheid van een duurzame, circulaire economie. De Commissie Jaarverslaggeving van de NBA zal als klankbordgroep optreden.

Casus

Aan de hand van een concrete casus wordt elk kwartaal een waarderings- of verslaggevingsvraagstuk uitgewerkt. De resultaten worden samengebracht in een open source-whitepaper.

De eerste casus is een pilotproject van Dura Vermeer en de provincie Overijssel, om een 'Weg-as-a-Service' te exploiteren. Uitgangspunt is dat Dura Vermeer economisch eigenaar van de weg wordt en zich ontfermt over het beheer, terwijl de provincie een periodiek bedrag betaalt voor het gebruik van de weg.

Cruciaal punt is de bepaling van de restwaarde bij het aangaan van het contract en het (kunnen) meenemen van deze restwaarde in de boekhouding en financiering. Dit leidt tot de vraag hoe de restwaarde van de weg bepaald kan worden en welk effect dit heeft op het verdienmodel en op de verlies- en winstrekening?

Genoemde partijen werken tot en met november 2019 aan deze casus.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.