Nieuws

Oranjewoud publiceert jaarverslag na maanden uitstel

Oranjewoud heeft na maanden uitstel een door PwC goedgekeurd jaarverslag gepubliceerd. De accountant meldt geen bevindingen te hebben gedaan met betrekking tot bouwbedrijf Strukton, dat door de Fiod wordt onderzocht vanwege onregelmatigheden bij de bouw van een metroproject in Saoedi-Arabië.

Volgens Oranjewoud zijn de cijfers die nu zijn gepubliceerd gelijk aan de voorlopige cijfers die in mei 2019 zijn gepubliceerd. "Na een zorgvuldig proces heeft de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven bij de jaarrekening 2018 van Oranjewoud N.V. De kernpunten van de controle, waaronder het risico van het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving in het kader van het agentencontract in relatie tot het metroproject in Riyad, zijn met de commissarissen besproken en beschreven in de controleverklaring van de onafhankelijke accountant. Er zijn uit de controle geen bevindingen voortgekomen die duiden op het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving", aldus Oranjewoud.

Inval

De Fiod deed in februari van dit jaar een inval bij Strukton. Eerder gaf controlerend accountant PwC een verklaring met beperking af bij het jaarverslag over 2016 van Oranjewoud, wegens onzekerheden over de gang van zaken in Riyad. Er zou mogelijk sprake zijn geweest van het betalen van steekpenningen, en de werkzaamheden van een lokale agent, waarmee door Strukton in 2013 een overeenkomst werd afgesloten, waren volgens de accountant onvoldoende gedocumenteerd. Daardoor kon niet over voldoende controle-informatie worden beschikt. Over 2017 is wel een goedkeurende controleverklaring verstrekt. PwC gaat in die verklaring uitgebreid in op de kwestie rondom de agent in Riyad.

reacties

Reageer op dit artikel

Spelregels debat

    Aanmelden nieuwsbrief

    Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

    Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.