Nieuws

AFM: Beursgenoteerde bedrijven moeten op onderdelen duidelijker zijn over coronacrisis

Beursgenoteerde ondernemingen zijn in hun halfjaarlijkse financiële verslaggeving nog niet altijd duidelijk over de gevolgen van de coronacrisis. Dit blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bijna alle onderzochte ondernemingen vermelden de effecten van de coronacrisis, maar de kwaliteit van hun toelichting varieert sterk en moet op onderdelen beter, vindt de toezichthouder.

In het onderzoek heeft de AFM de kwaliteit van toelichtingen die ondernemingen geven over de effecten van de coronacrisis in de halfjaarcijfers in kaart gebracht. In het rapport staan ook verbeterpunten voor de jaarverslaggeving over 2020. De AFM deed het onderzoek bij 26 beursgenoteerde ondernemingen, die naar verwachting negatieve effecten van de coronacrisis ondervinden.

Kwart geeft goede informatie over gevolgen coronacrisis

Ongeveer een kwart van de ondernemingen geeft een goede toelichting. Daar ziet de AFM naast een kwalitatieve en kwantitatieve toelichting op veronderstellingen en uitgangspunten, bijvoorbeeld ook een uitgebreide toelichting op financieringsconvenanten, gevoeligheidsanalyses en scenario's. Verder besteden deze bedrijven aandacht aan de consistentie tussen het halfjaarlijks bestuursverslag en de halfjaarrekening, zodat er een geïntegreerd beeld ontstaat.

Ongeveer de helft van de onderzochte ondernemingen geeft een goede toelichting op sommige, maar niet op alle relevante onderwerpen. De AFM roept hen op dat in de jaarverslaggeving over 2020 wel te doen. Zo moeten zij veronderstellingen en uitgangspunten voor posten als latente belastingvorderingen, voorzieningen voor kredietverliezen en toetsen op bijzondere waardeverminderingsverliezen, adequaat en begrijpelijk toelichten. Een kleine groep licht vrijwel niets toe.

"Voor beleggers is het belangrijk dat beursgenoteerde ondernemingen in hun financiële verslaggeving relevant rapporteren over de effecten van de coronacrisis. Daarbij gaat het niet alleen om financiële effecten, maar ook om niet-financiële aspecten die hiermee samenhangen, zoals het werknemersperspectief en het businessmodel. Verder is het belangrijk dat ondernemingen duidelijk zijn over de maatregelen die zij nemen om negatieve gevolgen van de crisis te beperken", aldus de toezichthouder.

Beoordeling accountant

De AFM heeft ook onderzocht of de halfjaarberichten zijn voorzien van een beoordelingsverklaring van de externe accountant. Dat was bij 23 van de 98 ondernemingen die hun halfjaarbericht voor 1 oktober 2020 bij de AFM hebben gedeponeerd het geval, één meer dan in 2019. Voor negen van de 23 beoordelingsverklaringen heeft de externe accountant reden gezien een paragraaf op te nemen ter benadrukking van bepaalde aangelegenheden in verband met onzekerheden omtrent Covid-19.

De AFM roept ondernemingen op in hun jaarverslaggeving over 2020 de toelichtingen op de effecten van de coronacrisis begrijpelijk en zorgvuldig op te stellen. In haar rapport benoemt de AFM een aantal goede voorbeelden uit de praktijk.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.