Nieuws

'Handelsland Nederland heeft veel te winnen bij winst Biden'

De overwinning van de Democraat Joe Biden bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten pakt waarschijnlijk gunstig uit voor Nederland, omdat ons land erg afhankelijk is van de internationale handel. Naar verwachting zal door Biden meer rust en ontspanning ontstaan aan het internationale handelsfront, wat positief is voor de Nederlandse export.

Hoogleraar economie Bas Jacobs van de Erasmus Universiteit Rotterdam verwacht dat onder Biden de internationale verhoudingen weer zullen normaliseren, nadat die juist op scherp werden gezet door Donald Trump. Jacobs denkt dat de handelsoorlog met China zal worden gestaakt. Ook zal Biden de banden met de NAVO weer aanhalen en het klimaatakkoord van Parijs onderschrijven, wat hij overigens al had aangekondigd. "De VS zullen weer de leider van het vrije Westen worden", aldus Jacobs.

"Onder Biden zal de internationale handel in rustiger vaarwater komen, met minder onzekerheid. De VS zullen een meer pro-wereld houding aannemen waardoor meer vertrouwen in de economie komt, wat absoluut heel belangrijk is", vult Arnoud Boot, hoogleraar economie van de Universiteit van Amsterdam, aan. Hij verwacht juist niet dat de Chinees-Amerikaanse handelsspanningen sterk zullen afzwakken omdat Biden gedwongen zal zijn te laten zien dat hij hard optreedt tegen China. Ook blijven de VS volgens Boot een op zichzelf gericht land, ook onder Biden.

Beide hoogleraren denken verder dat de nieuwe president meer zal gaan doen om de koopkracht van de middenklasse en lagere inkomens te verbeteren, terwijl ook meer wordt geïnvesteerd in onderwijs en infrastructuur. Dat zou de binnenlandse consumptie kunnen aanwakkeren, wat ook leidt tot grotere import uit het buitenland. Een exportland als Nederland profiteert daarvan. Jacobs voegt daaraan toe dat Nederland een zeer belangrijke investeerder is in de VS en dat een sterkere Amerikaanse economie dan ook positief is voor Nederlandse beleggingen en investeringen in het land.

Minder innovatiedrang

Wel wordt verwacht dat Biden de belastingen voor grote bedrijven en rijke mensen gaat verhogen. Dat zou kunnen leiden tot minder innovatiedrang in het bedrijfsleven. Onder het "rauwe kapitalisme" van Trump zou de bravoure onder ondernemers mogelijk wat groter kunnen zijn dan onder Biden, redeneert Boot. Jacobs stelt daar tegenover dat onder Trump ook meer ruimte werd geboden aan veel grotere uitwassen van kapitalisme, waarbij geld op onverdiende wijze werd verdiend. "Bijvoorbeeld door machtsmisbruik en afwenteling van financiële en bedrijfsrisico's op belastingbetalers, werknemers en consumenten."

ING-econoom James Knightley, een expert op het gebied van de Amerikaanse economie, is eveneens van mening dat Biden meer wil samenwerken met internationale handelspartners en bondgenoten. Ook heeft Biden plannen uitgesproken voor een overgang van fossiele brandstoffen naar duurzamere energiebronnen. Dat kan gunstig uitpakken voor Europese en ook Nederlandse bedrijven aangezien zij ervaring hebben met het opwekken van duurzame vormen van energie.

Nederlandse bedrijfsleven

Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland vertrouwen erop dat de relatie met de Verenigde Staten onder de nieuwe president Joe Biden verbeterd kan worden.

De recente handelsgeschillen tussen de Europese Unie en de VS over onder meer staal moeten snel tot een einde worden gebracht, vinden ze. "Wij hopen dat dit lukt onder de nieuwe president en zien uit naar de samenwerking met de nieuwe regering", aldus een eerste reactie van de organisaties op Bidens verkiezingsoverwinning.

Toch denkt de bedrijfslobby dat de EU ook met Biden als president op verschillende terreinen krachtiger moet worden. "Het geopolitieke spel tussen de VS en China zal onder Biden waarschijnlijk niet wezenlijk veranderen. Alleen één Europa heeft werkelijke power in dat spel."

Volgens de ondernemers zijn de VS buiten de EU nog altijd de belangrijkste handelspartner van Nederland. Zo exporteerde ons land in 2019 voor 26,6 miljard euro naar de VS en importeerden we voor 37,7 miljard euro uit de VS. "De VS zijn ook een grote investeerder in Nederland. En ze zijn een cruciale partner voor Nederland en de EU om mee samen te werken en wereldwijde standaarden op bijvoorbeeld economisch, milieu- en sociaal terrein naar een hoger plan te kunnen tillen."

Ook de FNV laat weten blij te zijn met de verkiezing van Biden. Volgens bondsvoorzitter Han Busker heeft de Democraat "zich altijd een vriend van de Amerikaanse vakbonden getoond". "Zijn overwinning is ook hun overwinning."

Busker denkt dat Amerika nu "weer kan gaan bouwen aan de eenheid van het land". Dat Biden al heeft aangekondigd dat de VS snel weer toe zullen treden tot het Klimaatakkoord van Parijs, noemt Busker een goede zaak.

Evofenedex: verbetering handelsklimaat door zege Biden

Ook evofenedex, de behartiger van de handels- en logistieke belangen van 15 duizend bedrijven in Nederland, denkt dat de winst van Joe Biden bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal leiden tot een verbetering van het wereldwijde handelsklimaat, omdat de Verenigde Staten een gematigder koers gaan varen op het gebied van handel.

Directeur Bart Jan Koopman van evofenedex denkt dat met Biden meer perspectief ontstaat op een betrouwbaar en werkend internationaal handelssysteem. Dat kan bijvoorbeeld door het vertrouwen in internationale spelregels te herstellen en door objectieve geschillenbeslechting via de Wereldhandelsorganisatie (WTO) weer mogelijk te maken. Ook een toenadering tussen de economische grootmachten China en de VS en het beslechten van de huidige handelsoorlog kan het klimaat verder verbeteren. Dat zou volgens Koopman weer helpen bij het vinden van de eigen Europese rol in de verhouding met de beide wereldmachten.

Koopman denkt wel dat ook de Democraten zeer kritisch zijn op de rol van China in de wereld, dus grote stappen lijken hier niet waarschijnlijk. "Het Amerika onder president Biden zal hopelijk koersen op meer geopolitieke stabiliteit, herstel van de positie van de WTO en het multilaterale handelssysteem en gaan

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.