Nieuws

NBA: PE-inhaalverplichting over 2020 loopt tot medio 2021

NBA-leden voor wie over 2020 nog de oude PE-systematiek geldt, krijgen tot en met 30 juni 2021 de gelegenheid om te voldoen aan de PE-verplichting 2020. Dat heeft het NBA-bestuur besloten in het kader van de 'inhaalverplichting'.

Met name openbaar accountants dreigen in de resterende weken van 2020 door de huidige coronamaatregelen in de problemen te komen bij het behalen van de vereiste twintig gecertificeerde PE-uren. Door nu al een inhaalperiode vast te stellen, verwacht het bestuur leden en cursusaanbieders voldoende mogelijkheid te bieden om de PE-verplichting over 2020 op correcte wijze af te ronden.

Omdat in de Nadere voorschriften permanente educatie 2019 is bepaald dat met ingang van 1 januari 2021 de erkenningsregeling voor PE-instellingen wordt beëindigd, ontstaat een probleem met de vastlegging van PE-uren die de accountant in 2021 volgt, maar die nog moeten worden toegerekend aan 2020. Ten aanzien van deze inhaal-uren is bepaald dat de accountant wordt geacht de cursusuren te volgen bij een van de PE-instellingen die tot en met 31 december 2020 bij de NBA geregistreerd stonden als 'erkende PE-instelling'. Accountants zijn zelf verantwoordelijk om de inhaaluren uiterlijk op 30 juni 2021 vast te leggen in de online PE-registratie op MijnNBA.

Voor iedere accountant geldt met ingang van 2021 de nieuwe PE-systematiek, waarin de PE-verplichting wordt verantwoord via een PE-portfolio. Ook accountants met een inhaalverplichting moeten tijdig aandacht besteden aan het opstellen van het plan van aanpak van het PE-portfolio en dit plan in het eerste kwartaal van 2021 afronden. Het is niet toegestaan om in 2021 gevolgde PE-activiteiten die worden gebruikt als inhaalverplichting ook op te nemen in uw PE-portfolio 2021.

Meer informatie over de nieuwe PE-systematiek is te vinden op www.nba.nl/pe2019.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.