Nieuws

Advocaat vrijuit, waar EY-voorzitter werd gewaarschuwd

In hetzelfde dossier waarin de voorzitter van EY Accountants werd gewaarschuwd, ontspringt de advocate die EY inschakelde de dans. Als partijdeskundige hoefde zij geen hoor en wederhoor toe te passen.

Lex van Almelo

De Raad van Discipline Amsterdam vindt dat de pensioenadvocate niet tuchtrechtelijk verwijtbaar heeft gehandeld met haar advies. In opdracht van EY keek zij samen met een actuaris mee naar het voordeel dat een vermogensbeheerder behaalde met een wetsovertreding. Voor de kwaliteitsgebreken in het rapport over het wederrechtelijk verkregen voordeel legde de Accountantskamer de bestuursvoorzitter van EY Accountants in september vorig jaar een waarschuwing op.

Ongeoorloofd

Het rapport werd opgesteld vanwege de boete van bijna vijf miljoen euro die De Nederlandsche Bank (DNB) in januari 2017 oplegde aan een vermogensbeheerder. Een pensioenfonds, dat is gelieerd aan de vermogensbeheerder, had zich namelijk bezondigd aan ongeoorloofde nevenactiviteiten. De vermogensbeheerder betwistte de hoogte van het behaalde voordeel en baseerde zich daarbij op een rapport van een eigen expert, die uitkwam op een voordeel van minder dan twee miljoen.

DNB vroeg EY Accountants het rapport van de expert te beoordelen. EY kwam met een alternatieve berekening, die was ondertekend door de advisory-partner, een wiskundige/actuaris en de pensioenadvocate. Op basis van hun bevindingen negeerde de toezichthouder het rapport van de expert.

Verschillende kwaliteitssystemen

Bij de Accountantskamer verweet de vermogensbeheerder EY dat het suggereerde dat de berekening was uitgevoerd door accountants. De Accountantskamer hield de bestuursvoorzitter van EY Accountants tuchtrechtelijk aansprakelijk voor deze onduidelijkheid en voor het gebrek aan waarborgen in het kwaliteitsstelsel. De Accountantskamer concludeerde dat de kwaliteit bij opdrachten die worden uitgevoerd door niet-accountants systematisch anders wordt gewaarborgd dan bij adviesopdrachten die wel worden uitgevoerd door accountants. De cliënten worden echter niet duidelijk geïnformeerd over de gevolgen van de verschillende kwaliteitssystemen. Daardoor wordt de verwachting gewekt dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door een accountant in overeenstemming met de wet- en regelgeving voor accountants. Het kwaliteitssysteem had een maatregel moeten hebben die duidelijkheid op dit punt garandeert. De bestuursvoorzitter was de eerst verantwoordelijke accountant voor het kwaliteitssysteem en heeft geen passende maatregelen getroffen.

Geen hoor en wederhoor

Bij de advocatentuchtrechter gaat het niet over het kwaliteitsstelsel. En dat de Accountantskamer de bestuursvoorzitter van EY tuchtrechtelijk op de vingers tikte voor dit rapport, doet er ook niet toe. De Raad van Discipline toetst de klacht alleen aan het tuchtrecht voor advocaten.

Bij de raad gaat het onder meer over de vermeende onduidelijkheid wie nu verantwoordelijk is voor het rapport. De Raad van Discipline vindt dat glashelder: het is opgesteld door een partner van EY samen met de advocate. Hun namen en functie staan weliswaar niet in het rapport vermeld, maar wel in de begeleidende brief. Voor DNB kan er als opdrachtgeefster dus geen onduidelijkheid bestaan over wie de opstellers van het rapport zijn.

Volgens de Raad van Discipline heeft de pensioenadvocate haar advies uitgebracht als partijdeskundige, ook al stond het woord advies niet in het rapport. Dat betekent dat zij voor haar bevindingen geen hoor en wederhoor hoefde toe te passen. Met de opmerking dat zij in opdracht van EY werkte, dat op zijn beurt werkte voor DNB, suggereert de tuchtrechter dat EY of DNB voor hoor of wederhoor moet zorgen.

Volgens het accountantstuchtrecht hoeft een partijdeskundige in gevallen als deze alleen hoor en weder hoor toe te passen als dat nodig is om een deugdelijke grondslag te krijgen voor hun bevindingen of conclusies. Als het rapport (naar verwachting) zal worden gebruikt in een gerechtelijke procedure, mag het niet eenzijdig zijn en de rechterlijke waarheidsvinding niet belemmeren. De vermogensbeheerder klaagde bij de Accountantskamer vergeefs over het gebrek aan hoor en wederhoor. De bestuursvoorzitter is namelijk niet vaktechnisch verantwoordelijk voor rapporten en adviezen, alleen voor de kwaliteitswaarborgen.

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.