Nieuws

NBA schort mkb- en studentencampagne op

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de NBA besloten de twee campagnes die momenteel lopen tijdelijk stop te zetten. Het gaat om de campagne gericht op het mkb en de NBA Impact Challenge, gericht op scholieren en studenten.

"Het zou gek zijn om nu te doen of er niets aan de hand is", aldus Lukas Burgering, manager externe communicatie en als projectleider betrokken bij beide campagnes. De NBA wil op dit moment prioriteit geven aan concrete ondersteuning van leden die tegen acute problemen aanlopen als gevolg van het coronavirus.

De beroepsorganisatie was net gestart met een mkb-campagne, waarin de meerwaarde van een accountant voor ondernemers in het mkb wordt onderstreept. Door de maatregelen van de regering hebben veel vooral kleinere mkb-ondernemers het moeilijk of gaan onzekere tijden tegemoet.

Burgering: "Enerzijds begrijpen we heel goed dat juist in deze ingewikkelde tijden veel ondernemers er bij gebaat zijn als ze een goede accountant hebben. Maar onze campagne had een iets andere boodschap en die zou onder de huidige omstandigheden makkelijk verkeerd kunnen worden begrepen."

NBA HELPT

De NBA spant zich tegelijk extra in om mkb-accountants maximaal te ondersteunen. Zo start op de website nba.nl het project NBA HELPT. Daar kunnen alle leden - of ze nu mkb-accountant, AiB'er, internal auditor, controlerend accountant of overheidsaccountant zijn - terecht met vragen of zorgen. Daarnaast komt er een platform waar leden best practices kunnen delen. Actuele informatie, zoals updates van het Audit Alert Corona, zijn ook via NBA HELPT makkelijk te vinden.

De andere campagne die moet worden opgeschort is de NBA Impact Challenge. Daarin worden scholieren en studenten vertrouwd gemaakt met de werkzaamheden en het aandachtsterrein van accountants. Scholen en universiteiten zijn op dit moment echter dicht. Burgering: "We kunnen nu niet de lessen en de ondersteuning bieden die we willen. Daarom verplaatsen we de NBA Impact Challenge naar het begin van het nieuwe school- en studiejaar." Voor scholieren en studenten die al begonnen waren met de NBA Impact Challenge wordt een oplossing gezocht.

Beide campagnes zijn onderdeel van 'Nederland rekent op zijn accountants', een campagne die door de NBA in de tweede helft van 2019 is ingezet om het imago van de beroepsgroep als geheel te verbeteren.

Gerelateerd

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke werkdag (maandag t/m vrijdag) de laatste nieuwsberichten, opinies en artikelen in uw mailbox.

Bent u NBA-lid? Dan kunt u zich ook aanmelden via uw ledenprofiel op MijnNBA.nl.